Tag Archives: ty le choi truong si quan chinh tri

Tỷ lệ chọi Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)

Tỷ lệ chọi Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị) 

Diemthi24h.vn sẽ cập nhập nhanh nhất tỷ lệ chọi các trường  Đại học cao đẳng. Để nhận được tỷ lệ chọi của trường nhanh nhất. Hãy soạn tin theo cú pháp:

HCHOI MaTruong gửi 8602

 

Đào tạo đại học cho quân đội:

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị) (thi ở phía Bắc) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI LCH gửi 8602

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị) (thi ở phía Nam) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI LCS gửi 8602

 

*Lưu ý:

 – Đào tạo đại học cho quân đội:

+ Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu: BPH

+ Thi ở phía Nam ghi ký hiệu: BPS

 

Tỷ lệ chọi của trường sẽ được gửi cho bạn nhanh nhất.


ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ)

Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 069841134

 

Thông tin tham khảo: