Tag Archives: ttgdtx tan bien tinh tay ninh

Điểm chuẩn vào lớp 10 TTGDTX Tân Biên Tỉnh Tây Ninh

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 TTGDTX Tân Biên Tỉnh Tây Ninh

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 TTGDTX Tân Biên Tỉnh Tây Ninh qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 46 035 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của TTGDTX Tân Biên Tỉnh Tây Ninh ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 TTGDTX Tân Biên Tỉnh Tây Ninh, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường TTGDTX Tân Biên, TTGDTX Tân Biên Tỉnh Tây Ninh công bố điểm chuẩn, Tỉnh Tây Ninh công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tây Ninh, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tây Ninh , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10