Tag Archives: ttgdtx huyen hoc mon tp ho chi minh

Điểm chuẩn vào lớp 10 TTGDTX Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 TTGDTX Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 TTGDTX Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 02 139 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của TTGDTX Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 TTGDTX Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường TTGDTX Huyện Hóc Môn, TTGDTX Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn, TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10