Tag Archives: truong thpt nguyen khuyen tinh gia lai

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Gia Lai

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Trường THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Gia Lai

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Gia Lai qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 38 012 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Gia Lai ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Gia Lai, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Trường THPT Nguyễn Khuyến, Trường THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Gia Lai công bố điểm chuẩn, Tỉnh Gia Lai công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Gia Lai, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Gia Lai , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10