Tag Archives: truong si quan tang thiet giap

Tỷ lệ chọi Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp

Tỷ lệ chọi Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp 

Diemthi24h.vn sẽ cập nhập nhanh nhất tỷ lệ chọi các trường  Đại học cao đẳng. Để nhận được tỷ lệ chọi của trường nhanh nhất. Hãy soạn tin theo cú pháp:

HCHOI MaTruong gửi 8602

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp (thi ở phía Bắc) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI TGH gửi 8602

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp (thi ở phía Nam) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI TGS gửi 8602

 

*Lưu ý:

+ Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu: TGH

+ Thi ở phía Nam ghi ký hiệu: TGS

 

Tỷ lệ chọi của trường sẽ được gửi cho bạn nhanh nhất.


TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG – THIẾT GIÁP

Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 069879734

 

Thông tin tham khảo: