Tag Archives: tra cuu diem thi tot nghiep thpt 2013

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Trà Vinh –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Trà Vinh .

diemthi24h.vn – Hội đồng chấm thi giáo dục đào tạo Trà VInh chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Trà Vinh .. Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ toàn bộ thông tin và dữ liệu của các thí sinh. mời các độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-tra-vinh

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Bắc Ninh –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Bắc Ninh .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – website diemthi24h.vn đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp tỉnh Bắc Ninh với đầy đủ dữ liệu và thông tin thủ khoa chi tiết, hiện này chỉ có web điểm thi 24h và web điểm thi Bắc Ninh mới cập nhật điểm thi tốt nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, mời các bạn độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-bac-ninh

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Quảng Ninh –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Quảng Ninh .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Quảng Ninh chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – website diemthi24h.vn đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp tỉnh Quảng Ninh với đầy đủ dữ liệu và thông tin thủ khoa chi tiết, hiện này chỉ có web điểm thi 24h và web điểm thi Quảng Ninh mới cập nhật điểm thi tốt nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, mời các bạn độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-quang-ninh

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Hưng yên –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Hưng yên .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Hưng Yên chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – website diemthi24h.vn đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp tỉnh Hưng yên với đầy đủ dữ liệu và thông tin thủ khoa chi tiết, hiện này chỉ có web điểm thi 24h và web điểm thi Hưng yên mới cập nhật điểm thi tốt nghiệp của tỉnh Hưng yên, mời các bạn độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-hung-yen

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Yên Bái –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Yên Bái .

diemthi24h.vn – Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Yên Bái chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .. Sở GD&ĐT cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT . giảm 7%

diem-thi-tot-nghiep-thpt-yen-bai

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh L ào Cai –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh L ào Cai .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Lào Cai chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – website diemthi24h.vn đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp tỉnh Lào Cai  với đầy đủ dữ liệu và thông tin thủ khoa chi tiết, hiện này chỉ có web điểm thi 24h và web điểm thi Lào Cai mới cập nhật điểm thi tốt nghiệp của tỉnh Lào Cai, mời các bạn độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-lao-cai

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Kon Tum –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Kon Tum .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Kon Tum chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – website diemthi24h.vn đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp tỉnh Kon Tum với đầy đủ dữ liệu và thông tin thủ khoa chi tiết, hiện này chỉ có web điểm thi 24h và web điểm thi Kon Tum mới cập nhật điểm thi tốt nghiệp của tỉnh Kon tum, mời các bạn độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-kon-tum

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Thái Bình –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Thái Bình .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Thái Bình chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – website diemthi24h.vn đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp tỉnh Thái Bìnhvới đầy đủ dữ liệu và thông tin thủ khoa chi tiết, hiện này chỉ có web điểm thi 24h và web điểm thi Thái Bình mới cập nhật điểm thi tốt nghiệp của tỉnh Thái Bình, mời các bạn độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-thai-binh

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Đắk Nông –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Đắk Nông .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Đắk Nông chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – website diemthi24h.vn đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp tỉnh Đắk Nông với đầy đủ dữ liệu và thông tin thủ khoa chi tiết, hiện này chỉ có web điểm thi 24h và web điểm thi Đắk Nông mới cập nhật điểm thi tốt nghiệp của tỉnh Đắk Nông, mời các bạn độc giả xem điểm của mình.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-dak-nong

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Quảng Ngãi –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Quảng Ngãi .

diemthi24h.vn -Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Quảng Ngãi chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 97,6%. Có 19/39 trường có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%

diem-thi-tot-nghiep-thpt-quang-ngai

Continue reading