Tag Archives: thpt thap muoi tinh dong thap

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 50 910 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Tháp Mười, THPT Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp công bố điểm chuẩn, Tỉnh Đồng Tháp công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Tháp, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Tháp , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10