Tag Archives: thpt dtnt no trang long tp dak lak

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT DTNT Nơ Trang Lơng TP Đắk Lắk

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT DTNT Nơ Trang Lơng TP Đắk Lắk

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT DTNT Nơ Trang Lơng TP Đắk Lắk qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 40 006 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT DTNT Nơ Trang Lơng TP Đắk Lắk ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT DTNT Nơ Trang Lơng TP Đắk Lắk, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng, THPT DTNT Nơ Trang Lơng TP Đắk Lắk công bố điểm chuẩn, TP Đắk Lắk công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Đắk Lắk, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Đắk Lắk , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10