Tag Archives: thpt chuyen tinh bac kan

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Tỉnh Bắc Kạn

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Chuyên Tỉnh Bắc Kạn

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Tỉnh Bắc Kạn qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 11 019 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Chuyên Tỉnh Bắc Kạn ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Tỉnh Bắc Kạn, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên, THPT Chuyên Tỉnh Bắc Kạn công bố điểm chuẩn, Tỉnh Bắc Kạn công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Kạn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Kạn , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10