Tag Archives: diem thi vao lop 10

diem thi vao lop 10

Công bố điểm thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn ( Điện Biên) năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ( Điện Biên) năm 2014

Sở GD-ĐT Điện Biên công bố điểm thi vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn. Năm nay trường lấy 38 thí sinh vào lớp chuyên Toán, chuyên Lý: 36 thí sinh, chuyên Hóa: 35 thí sinh, chuyên Văn: 35 thí sinh, chuyên Anh: 36 thí sinh, chuyên Sinh: 27 thí sinh, trường tuyển sinh  2 lớp không chuyên mỗi lớp 35 thí sinh.

Danh sách 10 bạn có điểm thi vào lớp 10 cao nhất trường Chuyên Lê Quý Đôn ( Điện Biên)

TT SBD Họ Tên Tổng điểm
1 30378 Hoa Thanh Hiền 48,35
2 30398 Phan Nhật Linh 48,30
3 30409 Trần Thị Thu Phương 48,25
4 30358 Phạm Ngọc Bích 47,80
5 30393 Nguyễn Hoàng Phương Linh 47,40
6 30065 Lê Thu Trang  47,20
7 30373 Nguyễn Thị Thu Hà 47,15
8 30064 Trần Đức Toàn 47,00
9 30316 Lê Vũ Bảo Ngọc 47,00
10 30352 Nguyễn Quốc An 46,90
diem thi vao lop 10

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 Hà nội

Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 tại Hà nội

Sáng nay 8/7/2014 sở giáo dục đào tạo Hà nội đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 khối thpt tại Hà nội, kết quả đã được đăng tải ngay trên website diemthi24h.vn để các em tiện theo dõi. Dự kiến bộ giáo dục sẽ công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2014 vào ngày 10-11/7/2014. Theo đánh giá sơ bộ điểm chuẩn năm nay có thể sẽ hạ ở một số trường so với năm ngoái.

Danh sách 100 bạn có điểm thi vào lớp 10  năm 2014 tại Hà nội cao nhất

Stt Họ và tên Ngày sinh Số báo danh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
1 Lành Tuấn Minh 31/01/1999 A20441 9.00 10.00 9.75 62.50
2 NGUYễN THị THủY TIêN 04/01/1999 071144 9.00 9.00 61.50
3 nguyễn hữu mạnh 28/02/1999 N20349 9.00 9.75 9.50 61.00
4 đỗ minh giang 28/10/1999 N10470 9.50 9.50 9.50 61.00
5 Hoàng Quốc ân 16/03/1999 A10283 8.00 10.00 9.50 61.00
6 Nguyễn Thu Phương 11/02/1999 A20741 9.00 10.00 9.75 61.00
7 Tạ Khánh Hà 31/01/1999 A10637 8.75 10.00 8.75 61.00
8 Lê Hùng Tiến 08/09/1999 A30185 8.75 9.75 10.00 60.50
9 Đinh Quang Hiếu 24/10/1999 A10791 9.00 9.75 10.00 60.50
10 lê hải nam 25/04/1999 N20434 9.00 10.00 9.50 60.50
11 Nguyễn Thế Tùng Dương 09/09/1999 750145 9.00 10.00 60.50
12 NGUYễN THị HồNG PHúC 09/10/1999 109420 9.00 9.50 60.50
13 Vũ Tuân Vỹ 01/09/1999 A30428 9.00 9.50 10.00 60.50
14 Trịnh Ngọc Huyền 13/09/1999 C10802 8.75 9.75 7.00 60.50
15 NGUYễN THUý HạNH 29/06/1999 320159 9.25 9.25 60.50
16 Phạm Hữu Vĩnh 25/02/1999 A30410 8.50 10.00 9.50 60.50
17 Nguyễn Nam Thịnh 09/07/1999 A30121 8.75 10.00 9.50 60.50
18 Nguyễn Thị Minh Hằng 13/08/1999 820156 9.00 9.50 60.50
19 Lê Hiếu Kiên 10/02/1999 A20069 9.00 9.50 10.00 60.50
20 Nguyễn Lê Thùy Dương 24/10/1999 A10502 9.25 9.50 10.00 60.50
21 Lê Văn Tùng 14/05/1999 N40273 8.50 10.00 8.00 60.00
22 Nguyễn Thu Hà 11/01/1999 C10591 9.25 9.00 9.50 60.00
23 TRầN HOàNG HảI 13/11/1999 A10683 9.00 9.75 8.75 60.00
24 bùi tú hà 13/12/1999 A10671 9.00 9.50 9.75 60.00
25 nguyễn minh quang 28/11/1999 A20766 8.50 10.00 9.50 60.00
26 HOàNG NHư QUỳNH 08/05/1999 650563 9.00 9.75 60.00
27 tô đông quang 18/09/1999 A20756 8.50 9.75 10.00 60.00
28 Đào Quốc Trung 28/11/1999 C30427 9.00 9.75 8.00 60.00
29 Nguyễn Linh Trang 05/01/1999 071167 9.25 9.00 60.00
30 Lưu Quốc Trung 31/12/1999 A30298 8.50 9.50 9.25 59.50
31 Nguyễn Tuấn Vượng 21/01/1999 N40324 8.75 9.75 8.25 59.50
32 Trần Quốc Nam 22/02/1999 A20510 8.25 10.00 8.50 59.50
33 NGUYễN THị THùY LINH 16/12/1999 330422 9.00 9.00 59.50
34 Ngô Việt Trung 29/07/1999 241106 8.25 9.25 59.50
35 Nguyễn Thái Hà 03/01/1999 C10580 8.75 9.75 9.00 59.50
36 Nguyễn Mai Hiền 12/01/1999 A10745 8.50 9.50 10.00 59.50
37 Đào Minh Hoa 18/12/1999 C10711 9.00 9.00 9.50 59.50
38 Phương Ngọc Linh 21/07/1999 C20122 9.50 9.00 9.25 59.50
39 Nguyễn Thu Hà 04/04/1999 C10593 9.25 9.00 6.00 59.50
40 hoàng đức khôi nguyên 25/01/1999 A20593 8.50 10.00 9.50 59.50
41 Nguyễn Thu Giang 12/03/1999 N10483 9.50 9.00 9.00 59.50
42 nguyễn khánh huyền 02/09/1999 N20007 9.00 9.00 9.75 59.50
43 nguyễn thu trang 26/08/1999 N40181 8.75 9.50 10.00 59.50
44 Lê Đại Phong 15/10/1999 A20661 8.50 9.75 8.50 59.50
45 Trịnh Lê Quang 23/04/1999 A20761 8.50 9.75 10.00 59.50
46 Nguyễn Minh Chính 19/02/1999 A10375 8.50 9.75 9.50 59.50
47 Trần Nam Khánh 24/08/1999 A20029 8.50 9.50 9.75 59.50
48 Nguyễn Thành Hải 08/03/1999 A10692 8.50 9.75 10.00 59.50
49 Nguyễn Duy Khôi 07/12/1999 A20051 8.75 9.75 9.25 59.50
50 Nguyễn Đặng Tam Giáp 27/04/1999 C10561 8.50 9.50 8.75 59.50
51 lê vân hà 02/09/1999 A10672 9.00 9.00 9.75 59.50
52 Nguyễn Vũ Linh 16/02/1999 750478 8.75 9.50 59.50
53 Nguyễn Việt Hoàng 11/04/1999 C10730 8.50 9.75 7.50 59.50
54 Nguyễn Quý Trung Nam 18/09/1999 610563 8.75 9.75 59.50
55 Hoàng Đức Kiên 28/06/1999 A20067 8.25 9.75 10.00 59.50
56 Nguyễn Lê Mỹ Anh 26/10/1999 C10092 8.75 9.25 9.75 59.50
57 TRầN Lê HOàNG 28/09/1999 N10690 8.50 10.00 9.25 59.50
58 Tạ Ngọc Anh 27/06/1999 A10146 8.50 10.00 9.00 59.50
59 Nguyễn Duy Phước 30/04/1999 A20683 9.25 9.75 8.25 59.50
60 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 27/10/1999 C30100 8.50 9.50 8.75 59.50
61 Ngô Thị Thanh Thảo 06/01/1999 C30213 9.00 9.00 7.75 59.50
62 Vũ PHI LONG 24/02/1999 A20286 9.00 10.00 7.50 59.50
63 Vũ Thảo Phương 28/01/1999 A20726 8.50 9.50 10.00 59.50
64 Vũ Đức Văn 05/01/1999 C40036 8.00 10.00 9.00 59.50
65 Doãn Minh Hạnh 09/10/1999 A10705 9.00 9.50 10.00 59.50
66 Trần Hà Khanh 17/05/1999 C10857 9.00 9.25 10.00 59.50
67 lê ngọc anh 10/03/1999 C40197 9.00 9.00 0.00 59.50
68 Nguyễn Thảo Linh 26/02/1999 840327 9.00 10.00 59.50
69 Nguyễn Thuỳ Linh 19/07/1999 A20251 8.50 9.75 7.75 59.50
70 Kiều Đăng Nam 07/03/1999 750553 9.25 9.75 59.50
71 Nguyễn Thị Vượng 14/09/1999 680540 8.75 9.50 59.50
72 Lê Ngọc Minh Anh 07/07/1999 A10139 9.00 9.00 10.00 59.50
73 Nguyễn Hà My 30/12/1999 A20463 9.25 9.75 9.50 59.50
74 Lê Trần Mạnh Khuê 31/07/1999 A20066 8.50 9.75 9.00 59.50
75 Nguyên Đinh Quang Minh 15/01/1999 A20374 8.50 9.50 9.75 59.50
76 Nguyễn Ngọc Yến 11/05/1999 960579 8.75 9.50 59.50
77 Thái Ngọc Hiệp 25/04/1999 970202 8.75 9.50 59.00
78 Đỗ Thanh Hà 11/12/1999 100162 8.50 9.50 0.00 59.00
79 Nguyễn Ngọc Trâm 30/10/1999 A30275 8.50 9.50 8.25 59.00
80 Nguyễn Đoàn Hương Giang 24/01/1999 A30470 8.50 9.50 9.25 59.00
81 Nguyễn Văn Hải 26/06/1999 A10695 8.50 9.75 7.00 59.00
82 Nguyễn Công Nghĩa 24/02/1999 A20546 8.25 9.75 9.75 59.00
83 Bùi Thị Hải Yến 28/08/1999 711219 9.00 8.75 59.00
84 Nguyễn Thị Phương Mai 04/05/1999 820337 9.50 9.25 59.00
85 Lê Thị Thu Uyên 01/02/1999 830660 8.25 10.00 59.00
86 Nguyễn Thị Dung 17/04/1999 N10327 8.50 9.50 5.00 59.00
87 Nguyễn Thành Trung 24/04/1999 C30432 8.75 9.00 9.25 59.00
88 Phạm Ngọc Thảo 30/08/1999 C30179 8.75 9.00 -1.00 59.00
89 Đào Tuấn Hưng 18/01/1999 A10928 9.00 9.75 10.00 59.00
90 Kiều Yến Chi 13/12/1999 109109 8.50 9.25 59.00
91 Phạm Quế Anh 19/01/1999 A10199 8.50 9.25 10.00 59.00
92 Nguyễn Đỗ Tuệ Anh 05/03/1999 C10035 9.00 9.75 10.00 59.00
93 Đỗ HOàNG CúC 14/06/1999 A10383 9.00 9.75 10.00 59.00
94 TRầN THị THU HIềN 07/03/1999 A10750 9.25 9.50 9.25 59.00
95 Võ THU TRANG 23/10/1999 A30524 9.00 9.00 8.50 59.00
96 NGUYễN TRUNG NGHĩA 21/01/1999 A20553 8.75 9.00 7.75 59.00
97 Phạm Trần Duy 24/12/1999 A10485 9.00 9.25 8.50 59.00
98 Lê Hoàng Nam 11/11/1999 A20496 9.00 9.00 10.00 59.00
99 Tạ Thị Thanh Thuỷ 02/03/1999 460410 8.50 9.50 59.00
100 Đỗ Xuân Anh 10/11/1999 A10267 8.50 9.75 9.00 59.00
diem thi vao lop 10

Công bố điểm thi vào lớp 10 trường chuyên Lương Văn Chánh( Phú Yên) năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh ( Phú Yên) năm 2014

Năm học 2014 – 2015, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh tuyển sinh vào lớp 10 có tất cả 9 lớp chuyên : 2 lớp chuyên Toán, 1 lớp chuyên Tin, 1 lớp chuyên Lý, 1 lớp chuyên Hóa, 1 lớp chuyên Sinh, 1 lớp chuyên Tiếng Anh, 1 lớp chuyên Văn, 1 lớp ghép chuyên Sử – Địa.

Có 674 thí sinh dự thi trong tổng số 678 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn Toán có 161 thí sinh, Tiếng Anh: 138 thí sinh, Vật lý: 84 thí sinh, Hóa học: 88 thí sinh, Sinh học: 65 thí sinh, Ngữ văn: 92 thí sinh, Tin học: 21 thí sinh, Sử – Địa: 25 thí sinh.

Sở GD-ĐT Phú Yên vừa công bố điểm thi vào lớp 10 trường Thpt chuyên Lương Văn Chánh. Thủ khoa vào trường năm nay là  thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi ( điểm thi vào lớp 10 đạt 65.25 điểm). Thí sinh có điểm thi vào lớp 10 cao thứ 2 là Ngô Lê Phương Trinh ( 64,50 điểm), thứ 3 là thí sinh Trần Đăng Quang Huy (64,25 điểm).

Các trang web xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại  Phú Yên online

 • diemthi24h.vn
 • tracuudiemthi.edu.vn

ngoài ra các bạn có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 2014 Phú Yên bằng cách sau:

Soạn tin: MUOI 39 SốBD gửi 8777
Trong đó MUOI là mã của trương trình, 39  là mã của Phú Yên, SốBD là số báo danh của thí sinh, 8777 là tổng đài điểm thi

diem thi vao lop 10

Công bố điểm thi vào lớp 10 trường chuyên Hà Giang năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Hà Giang năm 2014

Năm 2014, trường Chuyên Hà Giang tuyển sinh 6 lớp chuyên gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh với  210 học chỉ tiêu. Tuyển sinh 1 lớp không chuyên trong trường chuyên, với số lượng 45 học sinh đã dự thi vào THPT chuyên nhưng không trúng tuyển vào lớp chuyên.

Học sinh thi vào trường chuyên sẽ phải thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

Các trang web xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại  Hà Giang online

 • diemthi24h.vn
 • tracuudiemthi.edu.vn

ngoài ra các bạn không có thời gian có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 2014 Hà Giang bằng cách sau:

Soạn tin: MUOI 05 SốBD gửi 8777
Trong đó MUOI là mã của trương trình, 05  là mã của Hà Giang, SốBD là số báo danh của thí sinh, 8777 là tổng đài điểm thi

 

diem thi vao lop 10

Cần Thơ công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Cần Thơ

Năm học 2014 – 2015, TP Cần Thơ vẫn duy trì tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện theo hình thức thi tuyển và xét tuyển. Toàn tỉnh có hơn 5.600 thí sinh thi tuyển vào lớp 10. Các trường tổ chức thi tuyển gồm: THPT Châu Văn Liêm, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Việt Hồng, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Lưu Hữu Phước, Lương Định Của, Thuận Hưng,Thốt Nốt và trường Thực hành sư phạm ĐH Cần Thơ. Ngoài các trường tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 nêu trên, các trường THPT còn lại sẽ tổ chức xét tuyển.

Các trường có nhiều thí sinh đăng ký dự thi gồm: THPT Châu Văn Liêm (883); THPT Thốt Nốt (776); THPT Nguyễn Việt Hồng (707); THPT Phan Ngọc Hiển (688); THPT Bùi Hữu Nghĩa (649).

Trường Thpt Châu Văn Liêm công bố điểm thi vào lớp 10

Thí sinh Lâm Minh Khuê trở thành thủ khoa của trường với 47 điểm. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến của trường là 25,5 điểm.

Xem điểm thi vào lớp 10 tại Cần Thơ  năm 2014

Các bạn có thể xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 online miễn phí tại:

 • tracuudiemthi.edu.vn
 • diemthi24h.vn

 

diem thi vao lop 10

Ninh Thuận công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 thpt  tại Ninh Thuận năm 2014

Năm học 2014-2015 tỉnh Ninh Thuận tuyển 5.892 học sinh vào lớp 10 hệ công lập. Theo thống kê  toàn tỉnh có 6.889 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên tại 21 hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và 1 hội đồng thi vào lớp 10 chuyên THPT Lê Quý Đôn với 287 phòng thi.
Ngày 07/07/2014 Sở GD-ĐT Ninh Thuận công bố điểm thi vào lớp 10. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi miễn phí và gửi đơn xin trong thời hạn 07 ngày kể từ công bố điểm thi vào lớp 10. Điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước đối với môn Ngữ văn từ 0,5 điểm trở lên, các môn còn lại từ 1,0 điểm trở lên thì điểm phúc khảo là điểm thi vào lớp 10 mới của bài thi

Xem điểm thi vào lớp 10 tại  Ninh Thuận năm 2014

Các bạn có thể xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 online miễn phí tại:

 • tracuudiemthi.edu.vn
 • diemthi24h.vn
diem thi vao lop 10

Điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2014

Năm học 2014-2015, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Ninh Bình có nhiều đổi mới. Cộng điểm khuyến khích cho thí sinh đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh:

-Giải Nhất cộng 5,0 điểm

- Giải Nhì cộng 3,0 điểm

-Giải Ba cộng 2,0 điểm

- Giải khuyến khích cộng 1,0 điểm.

Với thí sinh đoạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành Giáo dục hoặc do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên ở cấp THCS:

- Đoạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: Cộng 2,0 điểm

- Đoạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: Cộng 1,5 điểm

- Đoạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: Cộng 1,0 điểm.

Riêng đối với giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;

Học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông cấp THCS: Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm; khá: Cộng 1,0 điểm; trung bình: Cộng 0,5 điểm.

Năm 2014, Ninh Bình thi tuyển các môn gồm: Ngữ văn, Toán và Địa lý. Trong đó, thời gian làm bài môn Toán, Ngữ văn 120 phút/môn thi; môn Địa lý 60 phút.

Thí sinh trúng tuyển phải đáp ứng cả 2 điều kiện: Dự thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và điểm các bài thi phải lớn hơn 1,0; Có điểm thi vào lớp 10 không thấp hơn điểm chuẩn vào lớp 10 của trường nơi đăng ký dự xét tuyển.

Để xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Ninh Bình online tại các địa chỉ sau:

 • diemthi24h.vn
 • tracuudiemthi.edu.vn

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Ninh Bình:
các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau:
http://diemchuan.org/

diem thi vao lop 10

Công bố điểm thi vào lớp 10 trường chuyên Thái Nguyên năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Thái Nguyên năm 2014

Năm 2014 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên có 735 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Năm học 2014-2015, trường THPT chuyên Thái Nguyên được giao  tuyển sinh 12 lớp chuyên với 360 chỉ tiêu. Môn chuyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là môn Ngữ văn (210 thí sinh), thấp nhất là môn Lịch sử (42 thí sinh)

Năm nay số TS đăng ký dự thi giảm gần 100 em so với năm trước, song không vì thế mà mức độ căng thẳng giảm. Lý do là cuối tháng 5 vừa qua, Trường đã tổ chức cho các em có nguyện vọng dự thi vào Trường thi thử 3 môn thi điều kiện (Toán, Văn, Anh) và các môn chuyên. Sau khảo sát, công bố điểm thi vào lớp 10 ( thi thử), thì nhiều em đã biết sức học của mình. Mặt khác, năm nay điểm điều kiện xét đối với các môn điều kiện và môn chuyên đã nâng cao hơn năm trước. Qua sàng lọc hồ sơ chúng tôi nhận thấy các em đăng ký dự thi đều có sức học ngang nhau, vì thế sức cạnh tranh sẽ cao, điểm thi vào lớp 10 cũng sẽ cao.

Ngày 06/07/2014 nhà trường thông báo điểm thi vào  lớp 10 năm học 2014 – 2015. Điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Thái Nguyên sẽ công bố ngày 08/7/2014.

Các trang web xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 Thái Nguyên online

 • diemthi24h.vn
 • tracuudiemthi.edu.vn

ngoài ra các bạn không có thời gian có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 2014 Thái Nguyên bằng cách sau:

Soạn tin: MUOI 12 SốBD gửi 8777
Trong đó MUOI là mã của trương trình, 12  là mã của Thái Nguyên, SốBD là số báo danh của thí sinh, 8777 là tổng đài điểm thi

diem thi vao lop 10

Cà Mau công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2014

Kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Cà Mau

Ngày 01/07/2014 Sở GD-ĐT Cà Mau công bố điểm thi vào lớp 10. Năm học 2014-2015 tỉnh Cà Mau có hơn 6.300 thí sinh dự thi vào 13/30 trường THPT tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT. Các thí sinh làm bài thi môn văn, toán do Sở GD-ĐT Cà Mau ra đề. Riêng 500 thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển phải làm 3 bài thi: Văn, Toán (đề chung) và môn chuyên.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Cà Mau online

 • diemthi24h.vn
 • tracuudiemthi.edu.vn

ngoài ra các bạn không có thời gian có thể đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 2014 Cà Mau bằng cách sau:

Soạn tin: MUOI 61 SốBD gửi 8777
Trong đó MUOI là mã của trương trình, 61 là mã của Cà Mau, SốBD là số báo danh của thính sinh, 8777 là tổng đài điểm thi.

điểm thi vào 10

Điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Vũng Tầu

Vũng Tầu công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2014

Hôm nay ngày 3/7/2014 sở giáo dục đào tạo tỉnh Vũng Tầu đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại vũng tầu. Kỳ thi tuyển sinh vào các trường thpt tại Vũng Tầu gồm hai môn Toán và Ngữ Văn. Nhìn chung đề thi xét tuyển vào lớp 10 năm nay được cho là khá phù hợp với các em học sinh. Tỷ lệ các em học sinh có điểm môn Toán cao hơn Ngữ Văn. Điểm số được cho là nhiều nhất của kỳ thi này có lẽ là điểm 7 và điểm 8

Để xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Vũng Tầu online tại các địa chỉ sau:

 • diemthi24h.vn
 • tracuudiemthi.edu.vn
 • diemthi.bariavungtau.edu.vn

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Vũng Tầu:
các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau:
http://diemchuan.org/