Tag Archives: diem thi tot nghiep thpt nam 2013

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Ninh Bình –

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Ninh Bình .

diemthi24h.vn – Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết tỷ lệ tốt nghiệp 97,92% ở hệ THPT. Trong đó, xếp loại giỏi là 168 thí sinh (tỉ lệ: 0,83%); xếp loại khá là 2.155 (tỉ lệ 10,7%). Đối với hệ GDTX: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt  85,81%.

Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Ninh Bình .

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Tuyên Quang –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Tuyên Quang .

diemthi24h.vn – Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Tuyên Quang chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 94,84%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 92% (giảm 8%).

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-tuyen-quang

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Thanh Hóa –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Thanh Hóa .

diemthi24h.vn – Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Thanh Hóa chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .. Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,42% (hệ giáo dục THPT và 88,33% (hệ giáo dục thường xuyên).

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-thanh-hoa

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Quảng Bình –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Quảng Bình .

diemthi24h.vn – Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Quảng Bình chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 99,05%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 75,49% (giảm gần 20%).

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-quang-binh

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Hải Dương –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Hải Dương .

diemthi24h.vn – Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Hải Dương chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .. Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 99,18%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 97,16 (giảm gần 2%)

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-hai-duong

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Bình Định –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Bình Định .

diemthi24h.vn – Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Định chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .. Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,37% ( năm 2012 tỉnh Bình Định đạt 99,6 %)

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-binh-dinh

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

diemthi24h.vn – Tính đến thời điểm này, đã có trên 20 tỉnh công bố kết quả tốt nghiệp THPT 2013. Vượt qua Thanh Hóa, Đồng Tháp tạm dẫn đầu về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT với tỷ lệ 99,76%.

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2013

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Tiền Giang –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Tiền Giang .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Tiền Giang chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-tien-giang

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Đồng Tháp –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Đồng Tháp .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Đồng Tháp chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

cong-bo-diem-thi-tot-nghiep-dong-thap

Continue reading

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Bình Dương –

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Bình Dương .

Hội đồng chấm thi sở giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Dương chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT .

binh duong cong bo diem thi tot nghiep thpt 2013

Xin chúc mừng các bạn

Điểm sẽ được cập nhật trên các trang sau:
Điểm thi tốt nghiệp thpt zzz>>http://diemthitotnghiep.zzz.vn/
Tra điểm thi .net>>http://tradiemthi.net/diem-thi-thpt/
Điểm thi 24h >>http://diemthi24h.vn/diem-thi-tot-nghiep-thpt