Tag Archives: diem thi dai hoc can tho

Đại học Cần Thơ công bố điểm thi

Chiều ngày 24/7, Đại học Cần Thơ đã công bố điểm thi

Xem điểm online: tại đây 

Để nhận điểm thi Đại Học, Cao Đẳng tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất từ Bộ GD&ĐT. Soạn tin:

HDT SốBáoDanh gửi 8602

Ví dụ: Bạn thi vào trường Đại học Cần Thơ có số báo danh là TCTA6789. Để nhận điểm thi của mình nhanh nhất. Hãy soạn tin: 

HDT TCTA6789 gửi 8602

Lưu ý: Số báo danh của bạn phải có cả phần chữ và phần số! Ngay từ bây giờ hãy nhắn tin ngay! 

Điểm thi của bạn sẽ được nhận nhanh nhất! Chúng tôi sẽ gửi điểm thi cho bạn ngay khi có kết quả. Bạn muốn là người nhận được điểm chuẩn nhanh nhất. Soạn tin:

HDC MãTrường gửi 8602

Ví dụ: Bạn thi vào trường Đại học Cần Thơ (Mã trường của Đại học Cần Thơ là TCT). Để nhận điểm chuẩn nhanh nhất. Hãy soạn tin: 

HDC TCT gửi 8602

Điểm thi Đại học Cần Thơ

Điểm thi Đại học Cần Thơ  

———***———

Chúng tôi sẽ cập nhật điểm thi Đại học Cần Thơ tại đây ….
Để nhận điểm thi Đại Học, Cao Đẳng năm 2011 tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất từ Bộ GD&ĐT. Soạn tin:

HDT SốBáoDanh gửi 8602


Ví dụ:Bạn thi vào trường Đại học Cần Thơ. Bạn có số báo danh là TCTA6789. Để nhận điểm thi của mình nhanh nhất. Hãy soạn tin:  

HDT TCTA6789 gửi 8602


Lưu ý: Số báo danh của bạn phải có cả phần chữ và phần số!
Ngay từ bây giờ hãy nhắn tin ngay! Điểm thi của bạn sẽ được nhận nhanh nhất! Chúng tôi sẽ gửi điểm thi cho bạn ngay khi có kết quả.

 

Hỗ trợ: 
+ Yahoo:

 

Bạn cũng có thể xem điểm của Đại học Cần Thơ tại:
Hội những người chuẩn bị thi đại họchttp://www.facebook.com/thidaihocnamnay

 

Các bạn có thể tìm kiếm thông tin trường theo các từ khóa: