Tag Archives: diem chuan dai hoc ngoai thuong

Đại học ngoại thương lấy bao nhiêu điểm?

Em muốn biết đại học ngoại thương năm nay lấy bao nhiêu điểm, tỉ lệ chọi có cao không?

Diemthi24h.vn – Đại học ngoại thương là một trong các trường nằm trong top đầu về điểm số đầu vào, điểm sàn của ĐH ngoại thương cũng vì thế mà tương đối cao so với một số trường khác. Theo phân tích của diemthi24h,vn trong nhiều năm gần đây thì nhiều khả năng đh ngoại thương khu vực phía bắc điểm sàn khối A sẽ là 22 hoặc 22,5 khối D1 là 21,0. Đối với ngành tiếng anh thương mại hệ số ngoại ngữ dành cho Tiếng Anh là 28,0, ngành đào tạo theo lớp đặc thù riêng khoảng 27-27,5. Những ngành trường lấy điểm chuẩn riêng (6 ngành) thì điểm chuẩn sẽ thấp hơn tương đối. Continue reading

Điểm chuẩn đại học Ngoại thương năm 2011

Điểm thi 24h – Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2011

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 470 Kinh tế quốc tế. D1 22
2 405 Thương mại điện tử. D1 22
3 405 Thương mại điện tử A 24
4 412 Ngân hàng. D1 22
5 460 Kinh doanh quốc tế. D1 22
6 411 Phân tích và đầu tư tài chính. D1 22
7 403 Luật kinh doanh quốc tế. D1 22
8 404 Kế toán. D1 22
9 402 Quản trị kinh doanh quốc tế. D1 22
10 458 Thuế và Hải quan. D1 22
11 457 Thương mại quốc tế. D1 22
12 470 Kinh tế quốc tế A 24
13 460 Kinh doanh quốc tế A 24
14 412 Ngân hàng A 24
15 411 Phân tích và đầu tư tài chính A 24
16 403 Luật kinh doanh quốc tế A 24
17 404 Kế toán A 24
18 457 Thương mại quốc tế A 24
19 402 Quản trị kinh doanh quốc tế A 24
20 458 Thuế và Hải quan A 24
21 410 Kinh tế đối ngoại…. D6 23
22 455 Kinh tế đối ngoại… D1.D6 23
23 454 Kinh tế đối ngoại.. D1.D4 23
24 452 Kinh tế đối ngoại. D2 23
25 410 Tài chính quốc tế: D1 24
26 453 Kinh tế đối ngoại:: D3 24
27 781 Tiếng Nhật Thương mại D1.D6 28 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
28 406 Quản trị du lịch và khách sạn A 20 Học tại Quảng Ninh
29 406 Quản trị du lịch và khách sạn: D1 18 Học tại Quảng Ninh
30 401 Kinh tế đối ngoại A 26
31 410 Tài chính quốc tế A 26
32 451 Kinh tế đối ngoại: D1 24
33 Điểm chuẩn vào trường A 24
34 Điểm chuẩn vào trường: D1.2.4.6 22
35 Điểm chuẩn vào trường:: D3 22
36 751 Tiếng Anh Thương mại D1 29 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
37 761 Tiếng Pháp Thương mại D3 29 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
38 771 Tiếng Trung Thương mại D1.D4 28 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2