Tag Archives: dap an tot nghiep

Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT

Diemthi24h.vn – Xin giới thiệu đến bạn đọc toàn bộ nội dung đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi này.

Hệ Trung học phổ thông

 

 Hệ Trung học phổ thông
 Đề Đáp án của Bộ GD-ĐT
  Văn  Hướng dẫn chấm
 Hóa học: 394, 415, 526, 637, 748, 859 Đáp án
 Địa lý  Hướng dẫn chấm
 Vật lý *: 368, 417, 512, 631, 739, 854  Đáp án
 Toán Hướng dẫn chấm
 Lịch sử  Hướng dẫn chấm
 Các môn ngoại ngữ :
 Tiếng Anh
 Hệ chuẩn: 146, 381, 485, 639, 718, 937  Đáp án
 Hệ 3 năm: 283, 392, 527, 746, 815, 948  Đáp án 

Tiếng Pháp
 Hệ chuẩn: 296, 371, 512, 647, 724, 985  Đáp án
 Hệ 3 năm: 315, 426, 527, 638, 754, 941  Đáp án
  Tiếng  Nga
 Hệ chuẩn: 257, 354, 482, 514, 635, 718  Đáp án
 Hệ 3 năm: 159, 268, 463, 729, 851, 947  Đáp án
Tiếng Trung
 Mã đề: 143, 318, 485, 573, 796, 864  Đáp án
Tiếng Đức
 Mã đề: 246, 514, 694, 748, 836, 952  Đáp án
Tiếng Nhật
 Mã đề: 182, 296, 347, 752, 813, 935  Đáp án
 (*) Môn thi thay thế cho Anh văn

 

Hệ Giáo dục thường xuyên

 

Hệ Giáo dục thường xuyên
Đề Đáp án của Bộ GD-ĐT
 Văn Hướng dẫn chấm
 Vật lý: 278, 415, 526, 731, 836, 985  Đáp án
 Địa lý Hướng dẫn chấm
 Hóa học: 178, 426, 537, 693, 749, 851  Đáp án
 Toán Hướng dẫn chấm
 Lịch sử  Hướng dẫn chấm

 

  Theo Thanh Niên Online

Đáp án môn Tiếng Pháp tốt nghiệp THPT

Diemthi24h.vn – Chiều nay, các thí sinh bước vào thi môn cuối cùng là môn Ngoại ngữ. . Diemthi24 h xin cập nhập Đáp án môn Tiếng Pháp tại đây:

Đang cập nhật ….

Các bạn có thể xem đáp án chính xác từ Bộ GD-ĐT bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

HDATN MãMôn MãĐề gửi 8602

Mã môn: TOAN, VAN, LY, HOA, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Tiếng Pháp bạn soạn tin: 

HDATN  PHAP MãĐề gửi 8602

Đáp án môn Tiếng Pháp tốt nghiệp THPT

Đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT

Diemthi24h.vn – Chiều nay, các thí sinh bước vào thi môn cuối cùng là môn Tiếng Anh. . Diemthi24 h xin cập nhập Đáp án môn Tiếng Anh tại đây:

 

Mã đề: 495

1B-2C-3D-4C-5A-6C-7C-8B-9A-10D

11D-12B-13D-14D-15A-16D-17B-18C-19A-20D

21B-22D-23B-24C-25D-26C-27C-28B-29C-30D

31A-32B-33C-34A-35A-36A-37B-38D-39B-40C

41D-42D-43A-44C-45A-46A-47D-48B-49B-50A

Mã đề: 516

1D-2D-3A-4A-5B-6C-7C-8C-9A-10B

11B-12B-13B-14C-15A-16D-17B-18B-19C-20A

21B-22B-23C-24A-25D-26C-27D-28B-29B-30C

31D-32D-33A-34C-35C-36B-37D-38A-39B-40D

41C-42D-43D-44A-45A-46C-47D-48A-49D-50A

Mã đề: 647

1B-2C-3B-4C-5A-6C-7A-8D-9D-10B

11A-12D-13B-14B-15C-16B-17B-18B-19C-20D

21D-22A-23C-24B-25A-26C-27C-28D-29C-30D

31B-32A-33C-34B-35A-36D-37C-38C-39B-40D

41A-42D-43A-44A-45D-46D-47A-48C-49A-50D

Mã đề: 738

1B-2D-3D-4B-5A-6A-7A-8A-9B-10D

11C-12C-13D-14B-15C-16C-17C-18B-19C-20B

21A-22C-23C-24D-25B-26A-27A-28C-29D-30B

31D-32A-33B-34B-35A-36A-37A-38B-39B-40C

41D-42A-43A-44D-45D-46A-47C-48D-49C-50A

Mã đề: 829

1B-2B-3B-4C-5A-6D-7A-8C-9B-10D

11C-12C-13D-14D-15A-16D-17B-18C-19D-20A

21C-22D-23A-24A-25B-26A-27C-28D-29B-30C

31B-32B-33A-34D-35C-36B-37C-38C-39D-40B

41D-42A-43A-44A-45C-46B-47B-48D-49C-50D

Mã đề: 963

1A-2D-3A-4C-5D-6B-7C-8C-9D-10B

11D-12A-13A-14D-15C-16B-17C-18C-19D-20C

21B-22B-23D-24A-25C-26D-27A-28D-29D-30B

31C-32B-33A-34A-35B-36C-37C-38C-39B-40B

41D-42B-43C-44B-45A-46C-47D-48A-49A-50D

Các bạn có thể xem đáp án chính xác từ Bộ GD-ĐT bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

HDATN MãMôn MãĐề gửi 8602

Mã môn: TOAN, VAN, LY, HOA, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Tiếng Anh bạn soạn tin: 

HDATN ANH MãĐề gửi 8602

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT

Diemthi24h.vn – Sáng nay, môn đầu tiên của ngày thi cuối cùng là môn toán. Thời tiết mát mẻ đang ủng hộ các thí sinh. Diemthi24 h xin cập nhập Đáp án môn Toán tại đây:

Đang cập nhật ….

Các bạn có thể xem đáp án chính xác từ Bộ GD-ĐT bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

HDATN MãMôn MãĐề gửi 8602

Mã môn: TOAN, VAN, LY, HOA, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Toán bạn soạn tin: 

HDATN TOAN gửi 8602

de thi mon toan tot nghiep thpt nam 2012

Đáp án môn Địa tốt nghiệp THPT

Diemthi24h.vn – Sáng nay, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trải qua môn thi tiếp theo là Địa lý. Thời tiết mát mẻ đang ủng hộ các thí sinh. Diemthi24h xin cập nhập gợi ý lời giải môn địa lý tại đây:

Các bạn có thể xem đáp án chính xác từ Bộ GD-ĐT bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

HDATN MãMôn MãĐề gửi 8602

Mã môn: TOAN, VAN, LY, HOA, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Địa bạn soạn tin: 

HDATN DIA gửi 8602

de thi mon dia ly tot nghiep thpt nam 2012

Đáp án môn Địa Lý tốt nghiệp THPT