Tag Archives: dap an dai hoc

điểm thi đại học 2014

Đáp án đề thi đại học môn Vật lý 2014 Bộ Giáo Dục

Mới đây bộ giáo dục đào tạo đã chính thức công bố đáp án đề thi đại học khối A, A1 môn Vật lý trong kỳ thi đại học cao đẳng năm 2014 mời các bạn xem đáp án và tự chấm điểm cho mình nhé

Đáp án đề thi đại học năm 2014 – 2015 môn vật lý mã đề 319

Mã đề 319: 1c 2b 3b 4c 5d 6b 7d 8c 9b 10c 11b 12d 13d 14c 15b 16c 17b 18a 19a 20c 21b 22c 23b 24a 25a 26b 27a 28c 29b 30b 31b 32c 33d 34c 35d 36b 37a 38b 39d 40d 41a 42d 43d 44a 45d 46b 47a 48a 49c 50d

Đáp án đề thi đại học năm 2014 – 2015 môn vật lý mã đề 825

Mã đề 825: 1c 2a 3d 4b 5c 6c 7a 8a 9b 10c 11c 12d 13b 14b 15a 16c 17d 18c 19b 20a 21a 22b 23a 24b 25d 26a 27b 28c 29b 30b 31a 32d 33d 34b 35d 36a 37a 38b 39a 40a 41d 42d 43b 44c 45c 46d 47d 48d 49d 50d

Đáp án đề thi đại học năm 2014 – 2015 môn vật lý mã đề 493

Mã đề 493: 1d 2b 3a 4c 5b 6c 7c 8c 9a 10b 11a 12d 13c 14a 15c 16c 17b 18c 19b 20c 21b 22d 23a 24a 25c 26d 27b 28c 29b 30d 31d 32b 33d 34a 35c 36d 37a 38c 39b 40a 41c 42c 43d 44c 45d 46c 47a 48c 49d 50a

Đáp án đề thi đại học năm 2014 – 2015 môn vật lý mã đề 692

Mã đề 692 : 1a 2b 3a 4a 5b 6b 7a 8b 9d 10d 11b 12c 13b 14a 15b 16c 17d 18a
19b 20c 21d 22c 23c 24c 25b 26d 27a 28c 29d 30a 31a 32b 33d 34c 35d 36b 37a 38b 39d 40c 41c 42b 43b 44c 45c 46a 47a 48c 49b 50d

Đáp án đề thi đại học năm 2014 – 2015 môn vật lý mã đề 259

Mã đề 259: 1c 2b 3d 4d 5d 6d 7c 8b 9a 10b 11d 12d 13c 14b 15d 16a 17b 18b 19a 20b 21a 22d 23b 24a 25d 26d 27b 28a 29c 30c 31a 32b 33b 34a 35c 36d 37a 38d 39a 40d 41c 42a 43a 44d 45a 46c 47c 48b 49d 50b

Đáp án đề thi đại học năm 2014 – 2015 môn vật lý mã đề 746

Mã đề 746: 1d 2b 3a 4b 5d 6b 7c 8c 9a 10c 11d 12b 13a 14c 15c 16c 17b 18a 19c 20d 21a 22b 23c 24c 25a 26a 27d 28a 29b 30b 31a 32b 33d 34c 35c 36a 37d 38b 39d 40d 41a 42c 43a 44d 45c 46b 47b 48c 49c 50b

Đáp án chính thức khối A, A1 của Bộ GD&ĐT

Diemthi24h.vn – Chiều nay, 5 – 7, Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi đại học đợt một.

Thi Đại học năm 2012

Thi Đại học năm 2012

Đáp án môn Toán khối A, A1

Đề thi môn Toán khối A, A1

Đáp án môn Vật lý khối A, A1

Đề thi môn Vật lý (mã đề 196)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 371)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 527)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 683)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 749)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 958)

Đáp án môn Hóa học khối A

Đề thi môn Hóa học (mã đề 296)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 384)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 528)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 647)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 752)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 913)

Đáp án môn Tiếng Anh khối A1

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 318)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 426)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 537)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 681)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 794)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 859)