Tag Archives: dai hoc tran dai nghia

Tỷ lệ chọi Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin – hem Pich))

Tỷ lệ chọi Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin – hem Pich)) 

Diemthi24h.vn sẽ cập nhập nhanh nhất tỷ lệ chọi các trường  Đại học cao đẳng. Để nhận được tỷ lệ chọi của trường nhanh nhất. Hãy soạn tin theo cú pháp:

HCHOI MaTruong gửi 8602

 

Đào tạo đại học cho quân đội:

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin – hem Pich)) (thi ở phía Bắc) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI VPH gửi 8602

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin – hem Pich)) (thi ở phía Nam) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI VPS gửi 8602

 

Đào tạo hệ dân sự:

 

Các ngành đào tạo đại học

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin – hem Pich)) (thi ở phía Bắc) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI ZPH gửi 8602

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin – hem Pich)) (thi ớ phía Nam) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI ZPS gửi 8602

 

– Các ngành đạo tạo cao đẳng

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin – hem Pich)) . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI ZPS gửi 8602

 

*Lưu ý:

 – Đào tạo đại học cho quân đội:

+ Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu: VPH

+ Thi ở phía Nam ghi ký hiệu: VPS

– Đào tạo Hệ dân sự:

Các ngành đào tạo đại học

+ Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu: ZPH

+ Thi ở phía Nam ghi ký hiệu: ZPS

– Đào tạo cao đẳng :

+ Ký hiệu: ZPS

 

Tỷ lệ chọi của trường sẽ được gửi cho bạn nhanh nhất.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA (TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN – HEM PICH))

Số 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0838941336;069651263

 

Thông tin tham khảo: