Tag Archives: dai hoc noi vu ha noi

Điểm chuẩn Đại học Nội Vụ Hà Nội

Điểm Chuẩn Đại học Nội Vụ Hà Nội  

———***———

Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn Đại học Nội Vụ Hà Nội tại đây ….
Để nhận điểm chuẩn Đại Học, Cao Đẳng tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất từ Bộ GD&ĐT. Soạn tin:

HDC MãTrường gửi 8602


Ví dụ:Bạn thi vào trường Đại học Nội Vụ Hà Nội. Mã trường là DNV. Để nhận điểm chuẩn của trường nhanh nhất. Hãy soạn tin:  

HDC DNV gửi 8602

Ngay từ bây giờ hãy nhắn tin ngay! Điểm chuẩn của trường sẽ được nhận nhanh nhất! Chúng tôi sẽ gửi điểm chuẩn cho bạn ngay khi có kết quả.

 

Hỗ trợ: 
+ Yahoo:

 

Bạn cũng có thể xem điểm của Đại học Nội Vụ Hà Nội tại:
Hội những người chuẩn bị thi đại họchttp://www.facebook.com/thidaihocnamnay

 

Các bạn có thể tìm kiếm thông tin trường theo các từ khóa:

Điểm thi Đại học Nội Vụ Hà Nội

Điểm thi Đại học Nội Vụ Hà Nội  

———***———

Chúng tôi sẽ cập nhật điểm thi Đại học Nội Vụ Hà Nội tại đây ….
Để nhận điểm thi Đại Học, Cao Đẳng năm 2011 tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất từ Bộ GD&ĐT. Soạn tin:

HDT SốBáoDanh gửi 8602


Ví dụ:Bạn thi vào trường Đại học Nội Vụ Hà Nội. Bạn có số báo danh là DNVA6789. Để nhận điểm thi của mình nhanh nhất. Hãy soạn tin:  

HDT DNVA6789 gửi 8602


Lưu ý: Số báo danh của bạn phải có cả phần chữ và phần số!
Ngay từ bây giờ hãy nhắn tin ngay! Điểm thi của bạn sẽ được nhận nhanh nhất! Chúng tôi sẽ gửi điểm thi cho bạn ngay khi có kết quả.

 

Hỗ trợ: 
+ Yahoo:

 

Bạn cũng có thể xem điểm của Đại học Nội Vụ Hà Nội tại:
Hội những người chuẩn bị thi đại họchttp://www.facebook.com/thidaihocnamnay

 

Các bạn có thể tìm kiếm thông tin trường theo các từ khóa:

Tỷ lệ chọi Đại học Nội vụ Hà Nội

Tỷ lệ chọi Đại học Nội vụ Hà Nội 

Diemthi24h.vn sẽ cập nhập nhanh nhất tỷ lệ chọi các trường  Đại học cao đẳng. Để nhận được tỷ lệ chọi của trường nhanh nhất. Hãy soạn tin theo cú pháp:

HCHOI MaTruong gửi 8602

 

Để nhận tỷ lệ chọi của trường Đại học Nội vụ Hà Nội . Soạn tin theo cú pháp:

HCHOI DNV gửi 8602

 

Tỷ lệ chọi của trường sẽ được gửi cho bạn nhanh nhất.

Chỉ tiêu Đại học Nội vụ Hà Nội 

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Cơ sở tại Hà Nội: Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

ĐT: (04) 37533659, (04) 37532864 -113

Fax: (04)37 588640 hoặc (04)3 7532955

Cơ sở đào tạo tại QuảngNam- Đà Nẵng

Khu đô thị mới ĐiệnNam- Điện Ngọc – Tỉnh QuảngNam

ĐT: 05106263232 – 05112240390

 

Thông tin tham khảo:

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội

Diemthi24h.vn – Năm 2012, Chỉ tiêu Đại học Nội vụ Hà Nội là 2000 chỉ tiêu. Trong đó có 630 chỉ tiêu đại học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

DNV

 

 

2000

Cơ sở tại Hà Nội: Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.ĐT: (04) 37533659, (04) 37532864 -113

Fax: (04)37 588640 hoặc (04)3 7532955

 

Các ngành đào tạo đại học:

630

Khoa học thư viện

D320202

C,D1

 

Quản trị văn phòng

D340406

C,D1

 

Lưu trữ học

D320303

C,D1

 

Quản trị nhân lực

D340404

C,D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

900

Quản lí văn hoá

C220342

C,D1

 

Khoa học Thư viện

C320202

C,D1

 

Lưu trữ học

C320303

C, D1

 

Quản trị nhân lực

C340404

A, C, D1

 

Quản trị văn phòng

C340406

C,D1

 

Thư ký văn phòng

C340407

C,D1

 

Dịch vụ pháp lý

C380201

A, C, D1

 

Tin học ứng dụng

C480202

A, D1

 

Cơ sở đào tạo tại QuảngNam- Đà NẵngKhu đô thị mới ĐiệnNam- Điện Ngọc –

Tỉnh QuảngNam

ĐT: 05106263232 – 05112240390

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

270

Quản trị văn phòng

D340406

C,D1

 

Lưu trữ học

D320303

C,D1

 

Quản trị nhân lực

D340404

C,D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

200

Quản trị văn phòng

C340406

C,D1

 

Khoa học thư viện

C320202

C,D1

 

Quản trị nhân lực

C340404

A, C,D1

 

Dịch vụ Pháp lý

C380201

A, C,D1

 

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Bình trở vào phía Nam thì học tại cơ sở Đà Nẵng.

– Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức thi ba chung của Bộ GD&ĐT.

+ Hệ cao đẳng: Trường không tổ chức thi, xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.