Tag Archives: chi tieu dai hoc thuong mai

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thương mại

Diemthi24h.vn – Năm 2012, Đại học Thương Mại có 4800 chỉ tiêu. Trong đó 4500 chỉ tiêu dành cho đại học và 300 chỉ tiêu dành cho đại học.

chi tieu tuyen sinh dai hoc thuong mai nam 2012

Đại học Thương Mại

Chỉ tiêu cụ thể từng ngành: 

Tên trường – ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu
ĐH Thương Mại TMA 4800
Đào tạo Đại học 4500
– Kinh tế (Kinh tế thương mại – 401) D310101 A 300
– Kế toán (Kế toán tài chính DN thương mại – 402) D340301 A 400
Quản trị Kinh doanh gồm D340101
+ Quản trị doanh nghiệp thương mại – 404 D340101 A 300
+ Quản trị kinh doanh tổng hợp – 414 D340101 A 350
+ Quản trị thương mại điện tử – 407 D340101 A 300
+ Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch – 403 D340101 A 300
+ Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe – 413 D340101 A 200
+ Quản trị thương hiệu – 412 D340101 D1 300
– Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – 405) D340120 D1 350
– Marketing (Marketing thương mại – 406) D340115 A 300
– Quản trị nhân lực (Quản trị nguồn nhân lực thương mại – 411) D340404 A 250
– Luật kinh tế (Luật thương mại – 410) D380107 D1 250
– Tài chính – Ngân hàng (TC-NH thương mại – 408) D340201 A 350
– Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thôngtin thị trường và thương mại – 409) D340405 A 250
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại – 701) D220201 D1 300
Các ngành đào tạo cao đẳng 300
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh khách sạn – du lịch – C65) C340101 A 150
Marketing (C66) C340115 A 150

 

Đại học Thương mại

Đường Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
ĐT: 04 38348406 – 04 37642133
Website: www.vcu.edu.vn