Tag Archives: chi tieu dai hoc nong lam bac giang nam 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Diemthi24h.vn – Năm 2012, Đại học Nông Lâm Bắc Giang tuyển 1100 chỉ tiêu gồm 600 chỉ tiêu đại học và 500 chỉ tiêu cao đẳng

 Tên trường.

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

 

Tổng chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG

DBG

1100

Xã Bích Sơn – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc GiangĐT: (0240)3874.387

Website: bafu.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

600

Kế toán

D340301

A, A1, D1

150

Khoa học cây trồng

D620110

A,B

50

Chăn nuôi

D620105

A,B

100

Quản lý đất đai

D850103

A,B

150

Công nghệ thực phẩm

D540101

A,B

50

Lâm sinh

D620205

A,B

50

Công nghệ sinh học

D420201

A,B

50

Các ngành đào tạo cao đẳng:

500

Kế toán

C340301

A, A1, D1

100

Khoa học cây trồng

C620110

A,B

50

Chăn nuôi

C620105

A,B

50

Quản lý đất đai

C850103

A,B

50

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

C140215

A,B

50

Công nghệ thực phẩm

C540102

A,B

50

Lâm nghiệp

C620201

A,B

50

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

50

Công nghệ sinh học

C420201

A,B

50

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

1. Tuyển sinh bậc Đại học

+ Môn thi và ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Nhà trường tổ chức thi tuyển khối A, A1, B và xét tuyển các khối A, A1, B, D1.
+ Điểm trúng tuyển theo khối thi.

2. Tuyển sinh bậc Cao đẳng

+ Không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi Đại học, Cao đẳng theo đề chung của Bộ, trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh