Tag Archives: chi tieu dai hoc luat ha noi nam 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội

Diemthi24h,vn – Năm 2012, Đại học Luật Hà Nội có 1900 chỉ tiêu.

chi tieu tuyen sinh dai hoc luat ha noi nam 2012

Đại học Luật Hà Nội

KÝ HIỆU TRƯỜNG: LPH
TỔNG CHỈ TIÊU: 1.900

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

1.900

Luật

D380101

A,C,D1

Luật kinh tế

D380107

A,C,D1

Luật thương mại quốc tế

D1

– Tuyển sinh trong cả nước.

– Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Điểm trúng tuyển theo khối thi (Khối A tuyển 35% chỉ tiêu, khối C tuyển 35% chỉ tiêu, khối D1 tuyển 30% chỉ tiêu).

Mùa tuyển sinh 2012, bên cạnh hai ngành đào tạo ĐH vẫn tuyển sinh là luật và luật thương mại quốc tế, trường mở thêm ngành mới là luật kinh tế, tuyển sinh theo khối A,C, D1.

Vì là ngành đào tạo mới, nên hiện tại luật thương mại quốc tế chưa có mã ngành. ĐH Luật Hà Nội đang đề xuất bộ mở mã mới cho ngành đào tạo này.

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ website: www.hlu.edu.vn