Tag Archives: Chi tieu dai hoc can tho

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Cần thơ 2013

Đại học Cần thơ tuyển sinh .

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ: TCT

Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
Điện thoại Phòng đào tạo:
0710 3600 433 (Trương Chiến Thắng);
0710 3872 165 (Vừ Thị Ngọc Mỹ);
Fax: 0710 3838 474

dai-hoc-can-tho-tuyen-sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học cần thơ năm 2013 là: 8.200 (8.000 chỉ tiêu cho đại học và 200 cho hệ cao đẳng)

Hệ  đào tạo đại học chỉ tiêu: 8.000

1  Giáo dục Tiểu học – Mã ngành: D140202 – Khối thi: A, D1 – Chỉ tiêu: 60
 Giáo dục Công  dân – Mã ngành: D140204 – Khối thi: C – Chỉ tiêu: 80
3  Giáo dục Thể chất – Mã ngành: D140206 – Khối thi: T – Chỉ tiêu: 80
4  Sư phạm Toán học – Mã ngành: D140209 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 120
5  Sư phạm Vật lý – Mã ngành: D140211 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 180
6  Sư phạm Hóa học – Mã ngành: D140212 – Khối thi: A, B – Chỉ tiêu: 60
7  Sư phạm Sinh học – Mã ngành: D140213 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 120
8  Sư phạm Ngữ văn – Mã ngành: D140217 – Khối thi: C – Chỉ tiêu: 60
9  Sư phạm Lịch sử – Mã ngành: D140218 – Khối thi: C – Chỉ tiêu: 60
10 Sư phạm địa lý – Mã ngành: D140219 – Khối thi: C   – Chỉ tiêu: 60
11 Sư phạm Tiếng Anh –  Mã ngành: D140231 – Khối thi: D1 – Chỉ tiêu: 80
12 Sư phạm Tiếng Pháp – Mã ngành: D140233 – Khối thi: D1, D3 – Chỉ tiêu: 60
13 Việt Nam học – Mã ngành: D220113 – Khối thi: C, D1 – Chỉ tiêu: 80
14 Ngôn ngữ Anh – Mã ngành: D220201 – Khối thi: D1 – Chỉ tiêu: 160
15 Ngôn ngữ Pháp – Mã ngành: D220203 – Khối thi: D1, D3 – Chỉ tiêu: 60
16 Văn học – Mã ngành: D220330 – Khối thi: C – Chỉ tiêu: 80
17 Kinh tế – Mã ngành: D310101 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 80
18 Thông tin học – Mã ngành: D320201 – Khối thi: D1 – Chỉ tiêu: 60
19 Quản trị kinh doanh – Mã ngành: D340101 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 120
20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Mã ngành: D340103 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 80
21 Marketing – Mã ngành: D340115 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 80
22 Kinh doanh quốc tế – Mã ngành: D340120 – Khối thi: A, A1, D1     100
23 Kinh doanh thương mại – Mã ngành: D340121 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 80
24 Tài chính – Ngân hàng – Mã ngành: D340201 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 200
25 Kế toán – Mã ngành: D340301 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 90
26 Kiểm toán – Mã ngành: D340302 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 90
27 Luật – Mã ngành: D380101 – Khối thi: A, C, D1, D3 – Chỉ tiêu: 300
28 Sinh học – Mã ngành: D420101 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 120
29 Công nghệ sinh học – Mã ngành: D420201- Khối thi: A, B – Chỉ tiêu: 160
30 Hóa học – Mã ngành: D440112 – Khối thi: A, B – Chỉ tiêu: 160
31 Khoa học môi trường – Mã ngành: – Khối thi: D440301 – Chỉ tiêu: A, B      140
32 Khoa học đất – Mã ngành: D440306 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 60
33 Toán ứng dụng – Mã ngành: D460112 – Khối thi: A – Chỉ tiêu: 80
34 Khoa học máy tính – Mã ngành: D480101 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 80
35 Truyền thông và mạng máy tính – Mã ngành: D480102 – Khối thi: A, A1    80
36 Kỹ thuật phần mềm – Mã ngành: D480103 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 80
37 Hệ thống thông tin – Mã ngành: D480104 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu:80
38 Công nghệ thông tin – Mã ngành: D480201 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 160
39 Công nghệ kỹ thuật hóa học – Mã ngành: D510401 – Khối thi: A, B – Chỉ tiêu: 80
40 Quản lý Công nghiệp – Mã ngành: D510601 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 80
41 Kỹ thuật cơ khí – Mã ngành: D520103 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 240
42 Kỹ thuật cơ – điện tử – Mã ngành: D520114 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 80
43 Kỹ thuật điện, điện tử – Mã ngành: D520201 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 90
44 Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Mã ngành: D520207 – Khối thi:A, A1 – Chỉ tiêu: 80
45 Kỹ thuật máy tính – Mã ngành: D520214 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 80
46 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Mã ngành: D520216 – Khối thi:A, A1 – Chỉ tiêu: 80
47 Kỹ thuật môi trường – Mã ngành: D520320 – Khối thi: A – Chỉ tiêu: 80
48 Công nghệ thực phẩm – Mã ngành: D540101 – Khối thi: A – Chỉ tiêu: 120
49 Công nghệ chế biến thủy sản – Mã ngành: D540105 – Khối thi: A – Chỉ tiêu: 80
50 Kỹ thuật công trình xây dựng – Mã ngành: D580201 A, A1 – Chỉ tiêu: 240
51 Chăn nuôi – Mã ngành: D620105 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 160
52 Nông học – Mã ngành: D620109 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 120
53 Khoa học cây trồng – Mã ngành: D620110 – Khối thi: B       270
54 Bảo vệ thực vật – Mã ngành: D620112 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 120
55 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan – Mã ngành: D620113 B – Chỉ tiêu: 60
56 Kinh tế nông nghiệp – Mã ngành: D620115 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 180
57 Phát triển nông thôn – Mã ngành: D620116 – Khối thi: A, A1, B – Chỉ tiêu: 80
58 Lâm sinh – Mã ngành: D620205 – Khối thi: A, A1, B – Chỉ tiêu: 60
59 Nuôi trồng thủy sản – Mã ngành: D620301 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 160
60 Bệnh học thủy sản – Mã ngành: D620302 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 80
61 Quản lý nguồn lợi thủy sản – Mã ngành: D620305 – Khối thi: A, B – Chỉ tiêu: 60
62 Thú y – Mã ngành: D640101 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 180
63 Quản lý tài nguyên và môi trường – Mã ngành: D850101 – Khối thi: A, A1, B – Chỉ tiêu: 80
64 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên – Mã ngành: D850102 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 80
65 Quản lý đất đai – Mã ngành: D850103 – Khối thi: A, A1, B – Chỉ tiêu: 120

Ghi chú:
– Tuyển sinh trong cả nước
– Ngày và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– điểm Xét tuyển theo ngành học
– Trong tổng số 8.000 chỉ tiêu đại học dành 580 chỉ  tiêu đào tạo tại khu Hòa An – Tỉnh Hậu giang.
– Khối T: điểm môn thi Năng khiếu Thể dục thể thao phải đạt từ 10 trở lên sau khi nhân hệ số 2  mới được xét  tuyển.  (Thí  sinh  khụng  thi  sơ tuyển  nhưng  phải  đảm  bảo  chiều cao  và  cân   nặng  theo  quy  định chung của  ngành học: tối thiểu nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên).
– Đào tạo theo học chế tớn chỉ, Có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên ngành. Trường trang bị 1.000 máy tính Công, sinh viên được sử dụng miễn phí 600 giờ máy tính trong suốt khóa học.  Có cơ hội học và tốt nghiệp với 2 bằng đại học, và học tiếp các  chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.
– Đảm bảo nguồn tài liệu học tập.
– Số chỗ trong ký túc xá: 4.000
– Có nhiều học bổng dành cho sinh viên  đạt   điểm  cao  trong  kỳ  thi tuyển  sinh  và  học  bổng   khuyến khích học tập.
– Học   phí: Theo Nghị định số 49/2010/Nđ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế  thu, sử dụng học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2015; Trường dự kiến  thu  học  phí  năm  học  2013- 2014: từ 160.000 đồng/tớn chỉ đến190.000 đồng/tớn chỉ tựy theo học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại  cương, cơ  sở ngành, chuyên ngành và ngành đào tạo.
– Đối với  những  ngành có nhiều chuyên ngành: sau khi trúng tuyển ngành, khi làm thủ tục nhập học thí sinh sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể; Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh,  điểm trúng tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp vào từng lớp chuyên ngành; thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 được  ưu  tiên  xét tuyển chuyên ngành.
– Thông tin tuyển sinh, thông tin giới thiệu ngành, chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể được Công bố tại Website: tuyensinh24h.com – Trường đang chê Quyết định của Bộ  cho  phộp  tuyển  sinh  thêm  6 ngành mới (dự kiến 400 chỉ  tiêu);

Hệ  đào tạo đại học Tại Hậu Giang chỉ tiêu: 580
Ngôn ngữ Anh – Mã ngành: D220201 – Khối thi: D1 – Chỉ tiêu: 80
Quản trị kinh doanh – Mã ngành: D340101 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu: 80
Luật – Mã ngành: D380101 – Khối thi: A, C, D1, D3 – Chỉ tiêu: 100
Công nghệ thông tin  – Mã ngành: D480201 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 80
Kỹ thuật công trình xây dựng   – Mã ngành: D580201 – Khối thi: A, A1 – Chỉ tiêu: 80
Nông học – Mã ngành: D620109 – Khối thi: B – Chỉ tiêu: 80
Phát triển nông thôn – Mã ngành: D620116 – Khối thi: A, A1, B – Chỉ tiêu: 80

Ghi chú:
– Trong tổng số 8.000 chỉ tiêu bậc đại học thì trường dành 580 chỉ tiêu đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu giang.
– Thí sinh đăng ký dự thi các ngành này,  khi  trúng  tuyển  sẽ  được  tổ chức học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.
– Khi điền Phiếu đăng ký dự thi vào những ngành đào tạo tại khu Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên ở Mã ngành dự thi “Học tại Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký học tại Hòa An.

Hệ đào tạo cao đẳng  chỉ tiêu 200

Công nghệ thông tin – Mã ngành: C480201 – Khối thi: A, A1, D1 – Chỉ tiêu:200
Xét tuyển từ kết quả thi đại học; Tuyển sinh  trong cả nước. Có cơ hội học liên thông lên đại  học tại trường đại học Cần Thơ.
Cần Thơ, ngày 17 tháng 12 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
Hà Thanh Toàn

Dự kiến 7000 chỉ tiêu vào Đại học Cần Thơ

Diemthi24h – ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 7.200 chỉ tiêu cho năm học học 2012 – 2013. Theo đó, trường dự kiến tuyển 7.000 chỉ tiêu hệ đại học và 200 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

du kien 7000 chi tieu vao dai hoc can tho nam 2012

Đại học cần thơ

Chỉ tiêu chi tiết vào các ngành như sau:

Các ngành 7.200
* Các ngành đào tạo bậc ĐH: Khối thi 7.000
Giáo dục tiểu học A, D1
Giáo dục công dân C
Giáo dục thể chất T
SP toán học (SP toán học, SP toán – tin học) A
SP vật lý (SP vật lý, SP vật lý – tin học, SP vật lý – công nghệ) A
SP hóa học A, B
SP sinh học (SP sinh học, SP sinh – kỹ thuật nông nghiệp) B
SP ngữ văn C
SP lịch sử C
SP địa lý C
SP tiếng Anh D1
SP tiếng Pháp D1, D3
Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) C, D1
Ngôn ngữ Anh (ngôn ngữ Anh, phiên dịch – biên dịch tiếng Anh) D1
Ngôn ngữ Pháp D1, D3
Văn học C
Kinh tế A, D1
Thông tin học D1
Quản trị kinh doanh A, D1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A, D1
Marketing A, D1
Kinh doanh quốc tế A, D1
Kinh doanh thương mại A, D1
Tài chính – Ngân hàng (tài chính – ngân hàng, tài chính doanh nghiệp) A, D1
Kế toán (kế toán, kế toán – kiểm toán) A, D1
Luật (luật hành chính, luật tư pháp, luật thương mại) A, C
Sinh học (sinh học, vi sinh vật học) B
Công nghệ sinh học A, B
Hóa học (hóa học, hóa dược) A, B
Khoa học môi trường A, B
Khoa học đất B
Toán ứng dụng A
Khoa học máy tính A
Truyền thông và mạng máy tính A
Kỹ thuật phần mềm A
Hệ thống thông tin A
Công nghệ thông tin (tin học ứng dụng) A
Quản lý công nghiệp A
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo máy, cơ khí chế biến, cơ khí giao thông) A
Kỹ thuật cơ – điện tử A
Kỹ thuật điện, điện tử A
Kỹ thuật điện tử, truyền thông A
Kỹ thuật máy tính A
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A
Kỹ thuật hóa học A
Kỹ thuật môi trường A
Công nghệ thực phẩm A
Công nghệ chế biến thủy sản A
Kỹ thuật công trình xây dựng A
Chăn nuôi B
Nông học B
Khoa học cây trồng B
Bảo vệ thực vật B
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B
Kinh tế nông nghiệp A, D1
Phát triển nông thôn A, B
Nuôi trồng thủy sản B
Bệnh học thủy sản B
Quản lý nguồn lợi thủy sản A, B
Thú y B
Quản lý tài nguyên và môi trường A, B
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A, D1
Quản lý đất đai A
* Đào tạo ĐH tại khu Hòa An, tỉnh Hậu Giang:
Ngôn ngữ Anh D1
Quản trị kinh doanh A, D1
Luật A, C
Công nghệ thông tin A
Kỹ thuật công trình xây dựng A
Nông học B
Phát triển nông thôn A, B
* Các ngành đào tạo CĐ: 200
Công nghệ thông tin A