Tag Archives: cau truc de thi tot nghiep thpt

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Hóa –

diemthi24h.vn – Dưới đây là cấu trúc thi tốt nghiệp môn Hóa học ..

cau-truc-thi-tot-nghiep-mon-hoa-thpt-2013

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT HỆ THPT

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Nội dung

– Este, lipit   2

– Cacbohiđrat:  1

– Amin, amino axit, protein: 3

– Polime, vật liệu polime:  1

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữfu cơ:  6

– Đại cương về kim loại Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  6

– Sắt, crom; các hợp chất của chúng:  3

– Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  1

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6

II. PHẦN RIÊNG

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Nội dung

– Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat:  2

– Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime:  2

– Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  2

– Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  2

B. Theo chương trình nâng cao [8 câu]

Nội dung

– Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat:  2

– Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime:  2

– Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  2

– Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Nội dung

– Este, lipit:  3

– Cacbohiđrat:  2

– Amin, amino axit, protein:  4

– Polime, vật liệu polime:  2

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ:  6

– Đại cương về kim loại:  4

– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  7

– Sắt, crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng:  4

– Phân biệt một số chất vô cơ:  1

– Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  1

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6

Tổng:  40 câu

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Sinh –

diemthi24h.vn – Tham khảo cấu trúc đề thi môn sinh các năm gần đây do bộ giáo dục ban hành.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh:

Đề thi gồm 40 câu.

1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPT

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

– Cơ chế di truyền và biến dị 8

– Tính quy luật của hiện tượng di truyền 8

– Di truyền học quần thể 2

– ứng dụng di truyền học 2

– Di truyền học người 1

Tổng số 21

Tiến hoá

– Bằng chứng tiến hoá 1

– Cơ chế tiến hoá 4

– Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

– Tổng số 6

Sinh thái học

– Sinh thái học cá thể 1

– Sinh thái học quần thể 1

– Quần xã sinh vật 2

– Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1

Tổng số 5

Tổng số câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%)

 2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTX

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

– Cơ chế di truyền và biến dị 9

– Tính quy luật của hiện tượng di truyền 9

– Di truyền học quần thể 2

– ứng dụng di truyền học 2

– Di truyền học người 2

Tổng số 24

Tiến hoá

– Bằng chứng tiến hoá 1

– Cơ chế tiến hoá 6

– Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

Tổng số 8

Sinh thái học

– Cá thể và quần thể sinh vật 4

– Quần xã sinh vật 2

– Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 2

Tổng số 8

Tổng số câu cả ba phần 40

Đề thi môn Địa Lý tốt nghiệp THPT

Diemthi24h.vn – Sáng nay, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trải qua môn thi tiếp theo là Địa lý. Thời tiết mát mẻ đang ủng hộ các thí sinh. Diemthi24 h xin cập nhập đề thi môn địa lý tại đây:

 

de thi mon dia ly tot nghiep thpt nam 2012

Đề thi môn Địa Lý tốt nghiệp THPT


Các bạn có thể xem đáp án chính xác từ Bộ GD-ĐT bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

HDATN MãMôn MãĐề gửi 8602

Mã môn: TOAN, VAN, LY, HOA, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC 
Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề 

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Địa bạn soạn tin: 

HDATN DIA gửi 8602

de thi mon dia ly tot nghiep thpt nam 2012

Đáp án môn Địa Lý tốt nghiệp THPT

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán

diemthi24h.vn – Theo Cục khảo thí và kiểm định chất lượng Bộ giáo dục đào tạo, cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT không thay đổi so với năm 2011.

Cấu trúc đề thi môn Toán tôt nghiệp THPT

Cấu trúc đề thi môn Toán tôt nghiệp THPT

Đề thi gồm 2 phần:

* Phần chung dành cho tất cả thí sinh: (7 điểm)

Câu I (3 điểm):

– Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số.

– Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều

biến thiên của hàm số, cực trị, tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm

số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước, tương giao giữa hai đồ thị

(một trong hai đồ thị là đường thẳng)…

Câu II (3 điểm):

– Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

– Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.

– Tìm nguyên hàm, tính tích phân.

– Bài toán tổng hợp.

Câu III (1 điểm):

Hình học không gian (tổng hợp): Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay,

hình trụ tròn xoay; tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối

trụ tròn xoay; diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

* Phần riêng (3 điểm):

Thí sinh học chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)

1. Theo chương trình Chuẩn:

Câu IV.a (2 điểm):

Nội dung kiến thức:

Phương pháp tọa độ trong không gian:

– Xác định tọa độ của điểm, vectơ.

– Mặt cầu.

– Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

– Tính góc, tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vị trí tương đối của đường

thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

Câu V.a (1 điểm):

Nội dung kiến thức:- Số phức: môđun của số phức, các phép toán trên số phức; căn bậc hai của số thực

âm; phương trình bậc hai hệ số thực có biệt thức D âm.

– Ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.

2. Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.b (2 điểm):

Nội dung kiến thức:

Phương pháp tọa độ trong không gian:

– Xác định tọa độ của điểm, vectơ.

– Mặt cầu.

– Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

– Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng; khoảng cách

giữa hai đường thẳng; vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

Câu V.b (1 điểm):

Nội dung kiến thức:

– Số phức: Môđun của số phức, các phép toán trên số phức; căn bậc hai của số

phức; phương trình bậc hai với hệ số phức; dạng lượng giác của số phức.

– Đồì thị hàm phân thức hữu tỉ dạng y = (ax2 + bx +c) / (px+q ) và một số yếu tố

liên quan.

– Sự tiếp xúc của hai đường cong.

– Hệ phương trình mũ và lôgarit.

– Ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.

(Nguồn: Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT))