Chỉ tiêu tuyển sinh –

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường đại học phía bắc

 Trường  Ký hiệu Chỉ tiêu  Web trường 
 Đại học quốc gia Hà Nội
   Đại học Công nghệ  QHI  560 http://www.uet.vnu.edu.vn
   Đại học Khoa học Tự nhiên  QHT  1310 http://www.hus.vnu.edu.vn
   Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  QHX  1400 http://ussh.vnu.edu.vn
   Đại học Ngoại ngữ  QHF  1200 http://www.ulis.vnu.edu.vn
   Đại học Kinh tế  QHE  430 http://ueb.vnu.edu.vn
   Đại học Giáo dục  QHS  300 http://education.vnu.edu.vn
   Khoa Luật  QHL  300 http://www.law.vnu.edu.vn
   Khoa Quốc tế  QHQ  550 http://www.khoaquocte.vn
   Khoa Y Dược QHY 100 http://wwww.smp.vnu.edu.vn
Đại học Thái Nguyên  16.170
   Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh DTE 1350 http://www.tnu.edu.vn/dhqtkd
   Đại học Kỹ thuật công nghiệp DTK  2060 http://www.tnut.edu.vn
   Đại học Nông Lâm DTN  2000 http://www.tnu.edu.vn/dhnl
   Đại học Sư phạm  DTS 2090 http://dhsptn.edu.vn
   Đại học Y Dược  DTY 630 http://www.tnu.edu.vn/dhyd
   Đại học Khoa học  DTZ 1150 http://www.tnu.edu.vn/DHKH
   Đại học  Công nghệ thông tin & truyền thông  DTC 1300 http://www.ictu.edu.vn
   Khoa Ngoại ngữ DTF 720 http://www.tnu.edu.vn/knn
   Khoa Quốc tế DTQ 400 http://istnu.edu.vn
   Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật DTU 1030 http://www.tnu.edu.vn/cdktkt
Học viện An ninh nhân dân ANH 790
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Học viện Báo chí – Tuyên truyền
Học viện Cảnh sát nhân dân CSH 960 http://www.hvcsnd.edu.vn
Học viện Chính sách và Phát triển HCP 500 http://apd.edu.vn
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông BVH
BVS
2950 http://www.ptit.edu.vn
http://dtkhcn.ptit.edu.vn
Học viện Hành chính
Học viện Kỹ thuật Mật mã  KMA  350 http://actvn.edu.vn
Học viện Ngân hàng  NHH  2.300 http://www.hvnh.edu.vn
Học viện Ngoại giao HQT 550 http://www.dav.edu.vn
Học viện Quản lý giáo dục
Học viện Tài chính HTC 3350 http://www.hvtc.edu.vn
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
Đại học Bách khoa Hà Nội BKA 5200 http://www.hut.edu.vn
Đại học Công đoàn LDA 2200 http://www.dhcd.edu.vn
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 1000 http://www.qui.edu.vn
Đại học Công nghiệp Việt – Hung
Đại học Công nghiệp Việt Trì VUI 2500 http://www.vui.edu.vn
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA 1200 http://utt.edu.vn
Đại học Dược Hà Nội DKH 750 http://hup.edu.vn
Đại học Điện lực DDL 2700 http://www.epu.edu.vn
Đại học Điều dưỡng Nam Định YDD 1300 http://www.ndun.edu.vn
Đại học Giao thông Vận tải GHA
GSA
3500
1500
http://www.uct.edu.vn
http://www.utc2.edu.vn
Đại học Hà Nội NHF  2050 http://www.hanu.vn
Đại học Hà Tĩnh HHT 1410 http://www.htu.edu.vn
Đại học Hàng Hải  HHA  3400 http://www.vimaru.edu.vn
Đại học Hải Phòng THP 3000 http://dhhp.edu.vn
Đại học Hoa Lư Ninh Bình
Đại học Hồng Đức  HDT 2790 http://www.hdu.edu.vn
Đại học Hùng Vương THV 1900 http://www.hvu.edu.vn
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 250 http://usth.edu.vn
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Đại học Kinh tế Quốc dân  KHA 4500 http://www.neu.edu.vn
Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 1330 http://www.hau.edu.vn
Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Đại học Lao động – Xã hội
Đại học Lâm nghiệp LNH
LNS
2350 http://www.vfu.vn
http://www.vfu2.edu.vn
Đại học Luật Hà Nội LPH 1900 http://www.hlu.edu.vn
Đại học Mỏ Địa chất MDA 4500 http://www.humg.edu.vn
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Đại học Ngoại thương NTH
NTS
3400 http://www1.ftu.edu.vn
http://cs2.ftu.edu.vn
Đại học Nông lâm Bắc Giang DBG 1100 http://bafu.edu.vn
Đại học Nông nghiệp Hà Nội NNH 7700 http://www.hua.edu.vn
Đại học Phòng cháy Chữa cháy PCH
PCS
270 http://daihocpccc.edu.vn
Đại học Sao Đỏ SDU 4100 http://saodo.edu.vn
Đại học Sân khấu Điện ảnh
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH 2700 http://hnue.edu.vn
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên SKH 2000 http://utehy.edu.vn
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định SKN 900 http://www.nute.edu.vn
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh SKV 1450 http://vute.edu.vn
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương GNT 1160 http://spnttw.edu.vn
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Đại học Tây Bắc TTB 2300 http://taybacuniversity.edu.vn
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh TDB 1100 http://www.upes1.edu.vn
Đại học Thuỷ lợi TLA
TLS
3220 http://www.wru.edu.vn
http://cs2.wru.edu.vn
Đại học Thương mại TMA 4800 http://www.vcu.edu.vn
Đại học Văn hoá Hà Nội TLS 1100 http://huc.edu.vn
Đại học Vinh TDV 4515 http://www.vinhuni.edu.vn
Đại học Xây dựng XDA 2800 http://nuce.edu.vn
Đại học Y Hà Nội
Đại học Y Hải Phòng YPB 720 http://hpmu.edu.vn
Đại học Y khoa Vinh
Đại học Y Thái Bình YBT 740 http://www.tbmc.edu.vn
Đại học Y tế công cộng
Đại học Mở Hà Nội
Đại học Chu Văn An DCA 1000 http://www.cvauni.edu.vn
Đại học Công nghệ Đông Á
Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị DCQ 500 http://www.utm.edu.vn
Đại học Đại Nam DNU 1600 http://www.dnu.edu.vn
Đại học Dân lập Đông Đô
Đại học Dân lập Hải Phòng DHP 1800 http://www.hpu.edu.vn
Đại học Dân lập Lương Thế Vinh
Đại học Dân lập Phương Đông
Đại học FPT FPT 1900 http://www.fpt.edu.vn
Đại học Hà Hoa Tiên DHH 900 http://hahoatien.edu.vn
Đại học Hoà Bình HBU 2550 http://hbuniv.edu.vn
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK 5000 http://hubt.edu.vn
Đại học Nguyễn Trãi NTU 1100 http://ntu.vn
Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH 600 http://www.bhiu.edu.vn
Đại học Thành Đô
Đại học Thành Đông
Đại học Thành Tây 1400 http://www.thanhtay.edu.vn
Đại học Thăng Long DTL 1900 http://www.thanglong.edu.vn
 Đại học Trưng Vương

 

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường Đại học phía Nam

Trường   Ký hiệu  Chỉ tiêu  Web trường 
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
   Đại học Bách khoa QSB
   Đại học Khoa học Tự nhiên QST 3500 http://www.hcmus.edu.vn
   Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn QSX 2850 http://hcmussh.edu.vn
   Đại học Quốc Tế QSQ
   Đại học Công nghệ thông tin QSC 710 http://www.uit.edu.vn
   Đại học Kinh tế – Luật QSK 1760 http://www.uel.edu.vn
   Khoa Y QSY 100 http://vnuhcm.edu.vn
   Trung tâm Đào tạo quốc tế
   Trung tâm Đại học Pháp tại TP.HCM
Đại học Huế
   Đại học Khoa học DHT 1500 http://husc.edu.vn
   Đại học Sư Phạm DHS 1882 http://dhsphue.edu.vn
   Đại học Y Dược DHY 1380 http://huemed-univ.edu.vn
   Đại học Nông Lâm DHL 1950 http://huaf.edu.vn
   Đại học Kinh tế DHK 1560 http://hce.edu.vn
   Đại học Nghệ thuật DHN 210 http://hufa.edu.vn
   Đại học Ngoại ngữ DHF 1000 http://hucfl.edu.vn
   Khoa giáo dục thể chất DHC 250 http://khoagdtc.hueuni.edu.vn
   Khoa Du lịch DHD 550 http://hat.hueuni.edu.vn
   Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị DHQ 200 http://phqt.edu.vn
   Khoa Luật DHA 600 http://law.hueuni.edu.vn
Đại học Đà Nẵng
   Trường Đại học Bách khoa DDK 3040 http://www.dut.udn.vn
   Trường Đại học Kinh tế DDQ 1900 http://www.due.udn.vn
   Trường Đại học Ngoại ngữ DDF 1650 http://www.cfl.udn.vn
   Trường Đại học Sư phạm DDS 1800 http://tintuc.ued.edu.vn
   Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KomTum DDP 560 http://www.kontum.udn.vn
   Cao đẳng Công nghệ DDC 1800 http://www.dct.udn.vn
   Cao đẳng Công nghệ thông tin DDI 780 http://www.cit.udn.vn
Học viện Hàng Không Việt Nam 720 http://www.hocvienhangkhong.edu.vn
Học viện Âm nhạc Huế
Nhạc viện TP.HCM
Đại học An Giang TAG 1840 http://www.agu.edu.vn
Đại học An Ninh nhân dân
Đại học Bạc Liêu DBL 840 http://www.blu.edu.vn
Đại học Cần Thơ CTU 7200 http://websrv.ctu.edu.vn
Đại học Cảnh sát nhân dân
Đại học Công nghiệp TP.HCM HUI 10.000 http://www.hui.edu.vn
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM DCT 2800 http://www.cntp.edu.vn
Đại học Dầu khí Việt Nam
Đại học Đà Lạt TDL 2400 http://www.dlu.edu.vn
Đại học Đồng Nai DNU 2070 http://www.dnpu.edu.vn
Đại học Đồng Tháp SPD 2800 http://www.dthu.edu.vn
Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM GSA 1500 http://www.utc2.edu.vn
Đại học Kiến trúc TP.HCM KTS 1200 http://www.hcmuarc.edu.vn
Đại học Kinh tế TP.HCM KSA 4000 http://www.ueh.edu.vn
Đại học Luật TP.HCM LPS 1500 http://www.hcmulaw.edu.vn
Đại học Mỹ thuật TP.HCM MTS 180 http://www.hcmufa.edu.vn
Đại học Ngân hàng TP.HCM NHS 2650 http://buh.edu.vn
Đại học Nha Trang TSB
TSN
TSS
3200 http://www.ntu.edu.vn
Đại học Nông Lâm TP.HCM NLS 3940 http://www.hcmuaf.edu.vn
Đại học Phú Yên DPY 1000 http://pyu.edu.vn
Đại học Phạm Văn Đồng DPQ 1900 http://www.pdu.edu.vn
Đại học Quảng Bình DQB 2150 http://www.quangbinhuni.edu.vn
Đại học Quảng Nam DQU 1500 http://www.qnamuni.edu.vn
Đại học Quy Nhơn DQN 4500 http://www.qnu.edu.vn
Đại học Sài Gòn SGU 5300 http://sgu.edu.vn
Đại học Sân khấu, Điện ảnh TP.HCM DSD 110 http://www.sankhaudienanhhcm.edu.vn
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM SPK 3500 http://www.hcmute.edu.vn
Đại học Sư phạm TP.HCM SPS 2100 http://www.hcmup.edu.vn
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM STS 800 http://www.upes.edu.vn
Đại học Tài chính – Marketing 2400 http://www.vnmu.edu.vn
Đại học Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi CTQ 1900 http://www.tckt.edu.vn
Đại học Tây Nguyên TTN 3000 http://www.taynguyenuni.edu.vn
Đại học Tiền Giang TTG 800 http://www.tgu.edu.vn
Đại học Thể dục thể thao TP.HCM TDS 1300 http://www.dhtdtthcm.edu.vn
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng TTD 680 http://www.upes3.edu.vn
Đại học Thủ Dầu Một TDM 3200 http://www.tdmu.edu.vn
Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Trà Vinh
Đại học Văn hoá TP.HCM VHS 1325 http://www.hcmuc.edu.vn
Đại học Y dược Cần Thơ  YCT  1100 http://www.ctump.edu.vn
Đại học Y Dược TP.HCM
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 780 http://www.pnt.edu.vn
Đại học Mở TP.HCM MBS 3950 http://www.ou.edu.vn
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 100
Đại học Bình Dương
Đại học Công nghệ Sài gòn
Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định
Đại học Dân lập Cửu Long
Đại học Dân lập Duy Tân
Đại học Dân lập Lạc Hồng
Đại học Dân lập Phú Xuân
Đại học Dân lập Văn Lang
Đại học Đông Á
Đại học Hoa Sen
Đại học Hùng Vương
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An DLA 2650 http://www.daihoclongan.edu.vn
Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương
Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM KTC 1000 http://www.uef.edu.vn
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM
Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM
Đại học Phan Thiết DPT 1200 http://www.upt.edu.vn
Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Quang Trung
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đại học Quốc tế Miền Đông
Đại học Quốc tế Sài Gòn
Đại học Tân Tạo
Đại học Tây Đô
Đại học Thái Bình Dương
Đại học Văn Hiến
Đại học Võ Trường Toản
Đại học Yersin Đà Lạt YDY 900 http://www.yersin.edu.vn
Bình chọn cho bài viết