Điểm thi vào lớp 10 – Thái Bình

diemthi24h.vn – Với gần 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi vững tin đồng hành cùng học sinh Thái Binh.

Thi ĐH-CĐ năm 2012

Kết quả điểm thi vào lớp 10 . sẽ được công bố sau khi thi từ 7 đến 15 ngày:

Lịch thi vào lớp 10 2013 cụ thể như sau:
Thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên thi hai môn Ngữ văn, Toán ngày 18/6/2013; thi môn Ngoại ngữ vào sáng ngày 19/6; thi môn chuyên ngày 20/6 và thi nói các môn chuyên Ngoại ngữ ngày 21/6.
Môn Ngoại ngữ thi sáng ngày 19/6, thí sinh sẽ thi bằng Ngoại ngữ đã được học ở cấp THCS và thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Thái Bình

Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Tổng tất cả Chi tiết
1 190149 Tây Thụy Anh Nguyền Thi Ngoc Quế 26.75 27.00 Xem
2 190026 Tây Thụy Anh Bú! Thi Chinh 07/06/1997 26.50 26.50 Xem
3 190004 Tây Thụy Anh Pham Ngoc Anh 26.25 26.50 Xem
4 190197 Tây Thụy Anh Đỏ Thi Thanh Vân 16/04/1997 26.00 26.00 Xem
5 190029 Tây Thụy Anh Phan Thi Ngoc Diêp 14/10/1997 26.00 26.00 Xem
6 190055 Tây Thụy Anh Nguyền Ngọc Hài 29/11/1997 25.50 25.50 Xem
7 190034 Tây Thụy Anh Vù Thi Thùy Dung 28/02/1997 25.50 25.50 Xem
8 190203 Tây Thụy Anh Vù Thị Xuyến 17/11/1997 25.25 25.50 Xem
9 190189 Tây Thụy Anh Vù Thi Trinh 19/07/1997 25.25 25.50 Xem
10 190180 Tây Thụy Anh Đỗ Thi Trang 02/10/1997 25.25 25.50 Xem
11 190074 Tây Thụy Anh Bùi Thi Hòa 05/12/1997 25.25 25.50 Xem
12 190196 Tây Thụy Anh Đáng Thi Ánh Vân 03/10/1997 25.00 25.00 Xem
13 190102 Tây Thụy Anh Đàm Thi Liên 19/11/1997 25.00 25.00 Xem
14 190093 Tây Thụy Anh Vù Thi Hưởng 24/02/1997 25.00 25.00 Xem
15 190059 Tây Thụy Anh Bùi Thi Hằng 27/06/1997 25.00 25.00 Xem
16 190202 Tây Thụy Anh Trấn Thị Xuân 02/10/1997 24.75 25.00 Xem
17 190159 Tây Thụy Anh Nguyền Thi Hống Thầm 05/10/1997 24.75 25.00 Xem
18 190091 Tây Thụy Anh Vù Thi Hương 21/09/1997 24.75 25.00 Xem
19 190033 Tây Thụy Anh Đảng Thi Thủy Dung 26/08/1997 24.75 25.00 Xem
20 190010 Tây Thụy Anh Võ Thi Lan Anh 06/10/1997 24.75 25.00 Xem
Điểm thi vào lớp 10 – Thái Bình 3.8/5 (75%) 4 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *