Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Văn –

diemthi24h.vn – Tham khảo cấu trúc môn Văn

cau-truc-thi-tot-nghiep-mon-van-thpt-2013-1

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT – GIÁO DỤC THPT

 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)

 Câu I. (2,0 điếm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phấm văn học Việt Nam và tác giả, tácphấm văn học nước ngoài

VĂN HỌC VIỆT NAM

– Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

– Tuyên ngôn Độc lập và tác giả Hồ Chí Minh

– Nguyễn Đình Chiếu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng

– Tây Tiến – Quang Dũng

– Việt Bắc (trích) và tác giả Tố Hữu

– Đất nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm

– Sóng – Xuân Quỳnh

– Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo

– Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân

– Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường

– Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài

– Vợ nhặt (trích) – Kim Lân

– Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành

– Những đứa con trong gia đình (trích) – Nguyễn Thi

– Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu

– Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

–   Thuốc – Lỗ Tấn

–   Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp

–   Ông già và biến cả (trích) – Hê-minh-uê.

Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống đế viết bài nghị luận xã hội ngan (khoảng 400 từ)

–  Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

–  Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)

Vận dụng khả năng đọc – hiếu và kiến thức văn học đế viết bài nghị luận văn học

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu Ill.a hoặc Ill.b)

Câu III.a. Theo chương trình Chuắn (5,0 điếm)

–  Tuyên ngôn Độc lập và tác giả Hồ Chí Minh

–  Nguyễn Đình Chiếu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng

– Tây Tiến – Quang Dũng

– Việt Bắc (trích) và tác giả Tố Hữu

– Đất nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm

– Sóng – Xuân Quỳnh

– Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo

– Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân

– Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường

– Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoà

– Vợ nhặt (trích) – Kim Lân

– Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành -Những đứa con trong gia đình (trích) – Nguyễn Thi

– Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu

– Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điếm)

–     Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh

–     Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

–    Nguyễn Đình Chiếu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng

–    Tây Tiến – Quang Dũng

–    Việt Bắc (trích) – Tố Hữu

–    Tố Hữu

–    Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

–    Đất nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm

–    Sóng – Xuân Quỳnh

–    Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo

–   Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân

–    Nguyễn Tuân

–   Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường

–   Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ

–    Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài

–    Vợ nhặt (trích) – Kim Lân

–   Những đứa con trong gia đình (trích) – Nguyễn Thi

–    Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành

–   Một người Hà Nội (trích) – Nguyễn Khải

–    Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu.

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Câu I. (2,0 điếm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phấm văn học Việt Nam và tác giả, tácphấm văn học nước ngoài

VĂN HỌC VIỆT NAM

–  Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

– Tuyên ngôn Độc lập và tác giả Hồ Chí Minh

– Tây Tiến – Quang Dũng

– Việt Bắc (trích) và tác giả Tố Hữu

– Đất nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm

– Sóng – Xuân Quỳnh

– Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân

– Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường

– Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài

– Vợ nhặt (trích) – Kim Lân

– Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành

– Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

–   Thuốc – Lỗ Tấn

–   SỔ phận con người (trích) – Sô-lô-khốp

–   Ông già và biến cả (trích) – Hê-minh-uê.

Câu II. (3,0 điếm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống đế viết bài nghị luận xã hội ngan (khoảng 400 từ)

–  Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

–  Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Câu III. (5,0 điếm): Vận dụng khả năng đọc —hiếu và kiến thức văn học đế viết bài nghị luận văn học

–  Tuyên ngôn Độc lập và tác giả Hồ Chí Minh

–  Tây Tiến – Quang Dũng

–  Việt Bắc (trích) và tác giả Tố Hữu

– Đất nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm

– Sóng – Xuân Quỳnh

– Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân

-Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường

– Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài

– Vợ nhặt (trích) – Kim Lân

– Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành

– Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu -Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ

 

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Văn – 5/5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *