Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Sinh -

diemthi24h.vn – Tham khảo cấu trúc đề thi môn sinh các năm gần đây do bộ giáo dục ban hành.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh:

Đề thi gồm 40 câu.

1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPT

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

- Cơ chế di truyền và biến dị 8

- Tính quy luật của hiện tượng di truyền 8

- Di truyền học quần thể 2

- ứng dụng di truyền học 2

- Di truyền học người 1

Tổng số 21

Tiến hoá

- Bằng chứng tiến hoá 1

- Cơ chế tiến hoá 4

- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

- Tổng số 6

Sinh thái học

- Sinh thái học cá thể 1

- Sinh thái học quần thể 1

- Quần xã sinh vật 2

- Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1

Tổng số 5

Tổng số câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%)

 2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTX

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

- Cơ chế di truyền và biến dị 9

- Tính quy luật của hiện tượng di truyền 9

- Di truyền học quần thể 2

- ứng dụng di truyền học 2

- Di truyền học người 2

Tổng số 24

Tiến hoá

- Bằng chứng tiến hoá 1

- Cơ chế tiến hoá 6

- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

Tổng số 8

Sinh thái học

- Cá thể và quần thể sinh vật 4

- Quần xã sinh vật 2

- Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 2

Tổng số 8

Tổng số câu cả ba phần 40

Bình chọn cho bài viết

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>