Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Hóa –

diemthi24h.vn – Dưới đây là cấu trúc thi tốt nghiệp môn Hóa học ..

cau-truc-thi-tot-nghiep-mon-hoa-thpt-2013

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT HỆ THPT

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Nội dung

– Este, lipit   2

– Cacbohiđrat:  1

– Amin, amino axit, protein: 3

– Polime, vật liệu polime:  1

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữfu cơ:  6

– Đại cương về kim loại Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  6

– Sắt, crom; các hợp chất của chúng:  3

– Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  1

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6

II. PHẦN RIÊNG

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Nội dung

– Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat:  2

– Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime:  2

– Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  2

– Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  2

B. Theo chương trình nâng cao [8 câu]

Nội dung

– Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat:  2

– Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime:  2

– Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  2

– Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Nội dung

– Este, lipit:  3

– Cacbohiđrat:  2

– Amin, amino axit, protein:  4

– Polime, vật liệu polime:  2

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ:  6

– Đại cương về kim loại:  4

– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  7

– Sắt, crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng:  4

– Phân biệt một số chất vô cơ:  1

– Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  1

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6

Tổng:  40 câu

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *