Đại học kinh tế quốc dân lấy bao nhiêu điểm?

Đại học kinh tế quốc dân năm nay lấy bao nhiêu điểm?

Đại học Kinh tế Quốc dân

Những năm gần đây xu hướng các thí sinh vào các khối ngành kinh tế tăng, vì thế điểm vào trường cũng tăng hơn một số năm trước, tuy nhiên con số này chỉ dao đông trong 1 đến 2 điểm không có ngành nào quá cao so với các năm trước dự kiến trong năm nay điểm sàn vào trường sẽ rơi vào khoảng 18 điểm, các ngành kế toán sẽ có điểm vào khoảng 24 – 25 điểm, ngành tài chính ngân hàng sẽ có điểm vào khoảng 23,5 điểm, các ngành khác như kinh tế hay quản trị kinh doanh sẽ có điểm vào từ 20 đến 21 điểm

Điểm chuẩn vào ĐH trường Kinh tế quốc dân KHA năm 2012

năm 2012 cũng cho thấy sự ổn định của các ngành kế toán, hay tài chính ngân hàng, hay tài chính doanh nghiệp vẫn thuộc những ngành top của trường

Quản trị kinh doanh (E-BBA) A: 19
Quản trị khách sạn và lữ hành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp D1: 23.5 nhân hệ số
Ngôn ngữ Anh D1: 29 nhân hệ số
Luật D1, A: 19.5
Khoa học máy tính D1, A 19
Quản trị nhân lực D1, A: 20
Hệ thống thông tin quản lý D1, A: 19
Tài chính – Ngân hàng D1, A: 23
Kế toán D1, A: 24.5
Kinh tế D1, A: 20.5
Quản trị kinh doanh D1, A :20.5
QT dịch vụ du lịch và lữ hành D1, A: 20
Marketting D1, A: 21
Bất động sản D1, A :20
Thống kê kinh tế D1, A:19
Toán ứng dụng trong kinh tế D1, A: 19
Kinh tế tài nguyên D1, A: 19

Đại học kinh tế quốc dân lấy bao nhiêu điểm? 5/5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *