Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học xã hội và nhân văn tp HCM 2013

diemthi24h.vn – Vừa qua, trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh . là 2850.

chi-tieu-tuyen-sinh-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tphcm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

QSX

 

 

2.850

12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: (08) 38221909 – Số nội bộ: 112.

Website: http://www.hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

Văn học

 

D220330

C,D1

100

Ngôn ngữ học

 

D220320

C,D1

100

Báo chí

 

D320101

C,D1

130

Lịch sử

 

D220310

C,D1

170

Nhân học

 

D310302

C,D1

60

Triết học

 

D220301

A,A1,C,D1

120

Địa lí học

 

D310501

A,A1,B,C,D1

130

Xã hội học

 

D310301

A,A1,C,D1

180

Thông tin học

 

D320201

A,A1,C,D1

120

Đông phưong học

 

D220213

D1

140

Giáo dục học

 

D140101

C,D1

120

Lưu trữ học

 

D320303

C,D1

60

Văn hóa học

 

D220340

C,D1

70

Công tác xã hội

 

D760101

C,D1

70

Tâm lí học

 

D310401

B,C,D1

70

Quy hoạch vùng và đô thị

 

D580105

A,A1,D1

70

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

C,D1

90

Nhật Bản học

 

D220216

D1,6

90

Hàn Quốc học

 

D220217

D1

90

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

270

Ngôn ngữ Nga

 

D220202

D1,2

70

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

D1,3

90

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

D1,4

130

Ngôn ngữ Đức

 

D220205

D1,5

50

Quan hệ quốc tế

 

D310206

D1

160

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

 

D220206

D1,3,5

50

Ngôn ngữ Italia

 

D220208

D1,3,5

50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

QSX

 

 

2.850

12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: (08) 38221909 – Số nội bộ: 112.

Website: http://www.hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

Văn học

 

D220330

C,D1

100

Ngôn ngữ học

 

D220320

C,D1

100

Báo chí

 

D320101

C,D1

130

Lịch sử

 

D220310

C,D1

170

Nhân học

 

D310302

C,D1

60

Triết học

 

D220301

A,A1,C,D1

120

Địa lí học

 

D310501

A,A1,B,C,D1

130

Xã hội học

 

D310301

A,A1,C,D1

180

Thông tin học

 

D320201

A,A1,C,D1

120

Đông phưong học

 

D220213

D1

140

Giáo dục học

 

D140101

C,D1

120

Lưu trữ học

 

D320303

C,D1

60

Văn hóa học

 

D220340

C,D1

70

Công tác xã hội

 

D760101

C,D1

70

Tâm lí học

 

D310401

B,C,D1

70

Quy hoạch vùng và đô thị

 

D580105

A,A1,D1

70

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

C,D1

90

Nhật Bản học

 

D220216

D1,6

90

Hàn Quốc học

 

D220217

D1

90

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

270

Ngôn ngữ Nga

 

D220202

D1,2

70

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

D1,3

90

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

D1,4

130

Ngôn ngữ Đức

 

D220205

D1,5

50

Quan hệ quốc tế

 

D310206

D1

160

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

 

D220206

D1,3,5

50

Ngôn ngữ Italia

 

D220208

D1,3,5

50


ĐH Khoa học xã hội và nhân văn tp HCM

– Áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức) vào các ngành Ngoại ngữ (cụ thể là các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia); môn Văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; Môn Sử vào ngành Lịch sử; Môn Địa vào ngành Địa lí học.

– Chương trình Chất lượng cao với học phí tương ứng: tuyển sinh vào ngành Báo chí-Truyền thông và ngành Quan hệ Quốc tế.

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *