Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 2013

diemthi24h.vn – Năm 2013, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh là 1790.

dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DDS

 

 

1790

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1740

Giáo dục Mầm non

 

D140201

M

150

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

D1

150

Giáo dục Chính trị

 

D140205

C,D1

50

Sư phạm Toán học

 

D140209

A,A1

60

Sư phạm Tin học

 

D140210

A,A1

60

Sư phạm Vật lí

 

D140211

A

60

Sư phạm Hóa học

 

D140212

A

60

Sư phạm Sinh học

 

D140213

B

60

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

C

60

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

C

60

Sư phạm Địa lí

 

D140219

C

60

Việt Nam học

 

D220113

C,D1

60

Văn học

 

D220330

C

60

Văn hoá học

 

D220340

C

50

Tâm lí học

 

D310401

B,C

50

Địa lý học

 

D310501

C

50

Báo chí

 

D320101

C,D1

70

Công nghệ sinh học

 

D420201

B

50

Vật lí học

 

D440102

A,A1

60

Hoá học

 

D440112

A

120

Địa lý tự nhiên

 

D440217

A,B

60

Khoa học môi trường

 

D440301

A

50

Toán ứng dụng

 

D460112

A,A1

60

Công nghệ thông tin

 

D480201

A,A1

60

Công tác xã hội

 

D760101

C,D1

50

Quản lí tài nguyên và môi trường

 

D850101

B

60

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

50

Sư phạm Âm nhạc

 

C140221

N

50

Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

* Tuyển sinh trong cả nước

* Khối M thi: Toán, Văn, Năng khiếu (Hát, Đọc, Kể chuyện – Năng khiếu hệ số 1).

* Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.

* Trong 1790 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy có 830 chỉ tiêu  đào tạo sư phạm bậc Đại học, 50 chỉ tiêu đào tạo sư phạm bậc cao đẳng.

* Website: http://www.ued.udn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *