Các ngành bị đình chỉ tuyển sinh –

Danh sách các ngành bị đình chỉ tuyển sinh

Bộ giáo dục và đào tạo vừa mới đây đã công bố các ngành bị đình chỉ tuyển sinh trong . dưới đây là danh sách các trường đó

STT

Tên trường

Tên ngành bị dừng tuyển sinh

1

Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội Kinh doanh thương mại

2

Trường ĐH Tân Tạo Kỹ thuật Công trình xây dựng

3

Trường ĐH Đồng Tháp Quản trị Kinh doanh

4

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Kế toán;

Quản trị Kinh doanh.

5

Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên Việt Nam học

6

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh Cơ khí
Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *