Toàn cảnh điểm chuẩn

Các trưởng phía Bắc

 Trường  Ký hiệu Web trường 
 Đại học quốc gia Hà Nội
   Đại học Công nghệ  QHI http://www.uet.vnu.edu.vn
   Đại học Khoa học Tự nhiên  QHT http://www.hus.vnu.edu.vn
   Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  QHX http://ussh.vnu.edu.vn
   Đại học Ngoại ngữ  QHF http://www.ulis.vnu.edu.vn
   Đại học Kinh tế  QHE http://ueb.vnu.edu.vn
   Đại học Giáo dục  QHS http://education.vnu.edu.vn
   Khoa Luật  QHL http://www.law.vnu.edu.vn
   Khoa Quốc tế  QHQ http://www.khoaquocte.vn
   Khoa Y Dược QHY http://wwww.smp.vnu.edu.vn
Đại học Thái Nguyên
   Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh DTE http://www.tnu.edu.vn/dhqtkd
   Đại học Kỹ thuật công nghiệp DTK http://www.tnut.edu.vn
   Đại học Nông Lâm DTN http://www.tnu.edu.vn/dhnl
   Đại học Sư phạm  DTS http://dhsptn.edu.vn
   Đại học Y Dược  DTY http://www.tnu.edu.vn/dhyd
   Đại học Khoa học  DTZ http://www.tnu.edu.vn/DHKH
   Đại học  Công nghệ thông tin & truyền thông  DTC http://www.ictu.edu.vn
   Khoa Ngoại ngữ DTF http://www.tnu.edu.vn/knn
   Khoa Quốc tế DTQ http://istnu.edu.vn
   Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật DTU http://www.tnu.edu.vn/cdktkt
Học viện An ninh nhân dân ANH
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Học viện Báo chí – Tuyên truyền
Học viện Cảnh sát nhân dân CSH http://www.hvcsnd.edu.vn
Học viện Chính sách và Phát triển HCP http://apd.edu.vn
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông BVH
BVS
http://www.ptit.edu.vn
http://dtkhcn.ptit.edu.vn
Học viện Hành chính
Học viện Kỹ thuật Mật mã  KMA http://actvn.edu.vn
Học viện Ngân hàng  NHH http://www.hvnh.edu.vn
Học viện Ngoại giao HQT http://www.dav.edu.vn
Học viện Quản lý giáo dục
Học viện Tài chính HTC http://www.hvtc.edu.vn
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
Đại học Bách khoa Hà Nội BKA http://www.hut.edu.vn
Đại học Công đoàn LDA http://www.dhcd.edu.vn
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh http://www.qui.edu.vn
Đại học Công nghiệp Việt – Hung
Đại học Công nghiệp Việt Trì VUI http://www.vui.edu.vn
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA http://utt.edu.vn
Đại học Dược Hà Nội DKH http://hup.edu.vn
Đại học Điện lực DDL http://www.epu.edu.vn
Đại học Điều dưỡng Nam Định YDD http://www.ndun.edu.vn
Đại học Giao thông Vận tải GHA
GSA
http://www.uct.edu.vnhttp://www.utc2.edu.vn
Đại học Hà Nội NHF http://www.hanu.vn
Đại học Hà Tĩnh HHT http://www.htu.edu.vn
Đại học Hàng Hải  HHA http://www.vimaru.edu.vn
Đại học Hải Phòng THP http://dhhp.edu.vn
Đại học Hoa Lư Ninh Bình
Đại học Hồng Đức  HDT http://www.hdu.edu.vn
Đại học Hùng Vương THV http://www.hvu.edu.vn
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội http://usth.edu.vn
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Đại học Kinh tế Quốc dân  KHA http://www.neu.edu.vn
Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA http://www.hau.edu.vn
Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Đại học Lao động – Xã hội
Đại học Lâm nghiệp LNH
LNS
http://www.vfu.vnhttp://www.vfu2.edu.vn
Đại học Luật Hà Nội LPH http://www.hlu.edu.vn
Đại học Mỏ Địa chất MDA http://www.humg.edu.vn
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Đại học Ngoại thương NTH
NTS
http://www1.ftu.edu.vnhttp://cs2.ftu.edu.vn
Đại học Nông lâm Bắc Giang DBG http://bafu.edu.vn
Đại học Nông nghiệp Hà Nội NNH http://www.hua.edu.vn
Đại học Phòng cháy Chữa cháy PCH
PCS
http://daihocpccc.edu.vn
Đại học Sao Đỏ SDU http://saodo.edu.vn
Đại học Sân khấu Điện ảnh
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH http://hnue.edu.vn
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên SKH http://utehy.edu.vn
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định SKN http://www.nute.edu.vn
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh SKV http://vute.edu.vn
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương GNT http://spnttw.edu.vn
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Đại học Tây Bắc TTB http://taybacuniversity.edu.vn
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh TDB http://www.upes1.edu.vn
Đại học Thuỷ lợi TLA
TLS
http://www.wru.edu.vnhttp://cs2.wru.edu.vn
Đại học Thương mại TMA http://www.vcu.edu.vn
Đại học Văn hoá Hà Nội TLS http://huc.edu.vn
Đại học Vinh TDV http://www.vinhuni.edu.vn
Đại học Xây dựng XDA http://nuce.edu.vn
Đại học Y Hà Nội
Đại học Y Hải Phòng YPB http://hpmu.edu.vn
Đại học Y khoa Vinh
Đại học Y Thái Bình YBT http://www.tbmc.edu.vn
Đại học Y tế công cộng
Đại học Mở Hà Nội
Đại học Chu Văn An DCA http://www.cvauni.edu.vn
Đại học Công nghệ Đông Á
Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị DCQ http://www.utm.edu.vn
Đại học Đại Nam DNU http://www.dnu.edu.vn
Đại học Dân lập Đông Đô
Đại học Dân lập Hải Phòng DHP http://www.hpu.edu.vn
Đại học Dân lập Lương Thế Vinh
Đại học Dân lập Phương Đông
Đại học FPT FPT http://www.fpt.edu.vn
Đại học Hà Hoa Tiên DHH http://hahoatien.edu.vn
Đại học Hoà Bình HBU http://hbuniv.edu.vn
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK http://hubt.edu.vn
Đại học Nguyễn Trãi NTU http://ntu.vn
Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH http://www.bhiu.edu.vn
Đại học Thành Đô
Đại học Thành Đông
Đại học Thành Tây http://www.thanhtay.edu.vn
Đại học Thăng Long DTL http://www.thanglong.edu.vn
 Đại học Trưng Vương

 

Các trưởng phía nam

Trường   Ký hiệu  Web trường 
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
   Đại học Bách khoa QSB
   Đại học Khoa học Tự nhiên QST http://www.hcmus.edu.vn
   Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn QSX http://hcmussh.edu.vn
   Đại học Quốc Tế QSQ
   Đại học Công nghệ thông tin QSC http://www.uit.edu.vn
   Đại học Kinh tế – Luật QSK http://www.uel.edu.vn
   Khoa Y QSY http://vnuhcm.edu.vn
   Trung tâm Đào tạo quốc tế
   Trung tâm Đại học Pháp tại TP.HCM
Đại học Huế
   Đại học Khoa học DHT http://husc.edu.vn
   Đại học Sư Phạm DHS http://dhsphue.edu.vn
   Đại học Y Dược DHY http://huemed-univ.edu.vn
   Đại học Nông Lâm DHL http://huaf.edu.vn
   Đại học Kinh tế DHK http://hce.edu.vn
   Đại học Nghệ thuật DHN http://hufa.edu.vn
   Đại học Ngoại ngữ DHF http://hucfl.edu.vn
   Khoa giáo dục thể chất DHC http://khoagdtc.hueuni.edu.vn
   Khoa Du lịch DHD http://hat.hueuni.edu.vn
   Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị DHQ http://phqt.edu.vn
   Khoa Luật DHA http://law.hueuni.edu.vn
Đại học Đà Nẵng
   Trường Đại học Bách khoa DDK http://www.dut.udn.vn
   Trường Đại học Kinh tế DDQ http://www.due.udn.vn
   Trường Đại học Ngoại ngữ DDF http://www.cfl.udn.vn
   Trường Đại học Sư phạm DDS http://tintuc.ued.edu.vn
   Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KomTum DDP http://www.kontum.udn.vn
   Cao đẳng Công nghệ DDC http://www.dct.udn.vn
   Cao đẳng Công nghệ thông tin DDI http://www.cit.udn.vn
Học viện Hàng Không Việt Nam http://www.hocvienhangkhong.edu.vn
Học viện Âm nhạc Huế
Nhạc viện TP.HCM
Đại học An Giang TAG http://www.agu.edu.vn
Đại học An Ninh nhân dân
Đại học Bạc Liêu DBL http://www.blu.edu.vn
Đại học Cần Thơ CTU http://websrv.ctu.edu.vn
Đại học Cảnh sát nhân dân
Đại học Công nghiệp TP.HCM HUI http://www.hui.edu.vn
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM DCT http://www.cntp.edu.vn
Đại học Dầu khí Việt Nam
Đại học Đà Lạt TDL http://www.dlu.edu.vn
Đại học Đồng Nai DNU http://www.dnpu.edu.vn
Đại học Đồng Tháp SPD http://www.dthu.edu.vn
Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM GSA http://www.utc2.edu.vn
Đại học Kiến trúc TP.HCM KTS http://www.hcmuarc.edu.vn
Đại học Kinh tế TP.HCM KSA http://www.ueh.edu.vn
Đại học Luật TP.HCM LPS http://www.hcmulaw.edu.vn
Đại học Mỹ thuật TP.HCM MTS http://www.hcmufa.edu.vn
Đại học Ngân hàng TP.HCM NHS http://buh.edu.vn
Đại học Nha Trang TSB
TSN
TSS
http://www.ntu.edu.vn
Đại học Nông Lâm TP.HCM NLS http://www.hcmuaf.edu.vn
Đại học Phú Yên DPY http://pyu.edu.vn
Đại học Phạm Văn Đồng DPQ http://www.pdu.edu.vn
Đại học Quảng Bình DQB http://www.quangbinhuni.edu.vn
Đại học Quảng Nam DQU http://www.qnamuni.edu.vn
Đại học Quy Nhơn DQN http://www.qnu.edu.vn
Đại học Sài Gòn SGU http://sgu.edu.vn
Đại học Sân khấu, Điện ảnh TP.HCM DSD http://www.sankhaudienanhhcm.edu.vn
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM SPK http://www.hcmute.edu.vn
Đại học Sư phạm TP.HCM SPS http://www.hcmup.edu.vn
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM STS http://www.upes.edu.vn
Đại học Tài chính – Marketing http://www.vnmu.edu.vn
Đại học Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi CTQ http://www.tckt.edu.vn
Đại học Tây Nguyên TTN http://www.taynguyenuni.edu.vn
Đại học Tiền Giang TTG http://www.tgu.edu.vn
Đại học Thể dục thể thao TP.HCM TDS http://www.dhtdtthcm.edu.vn
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng TTD http://www.upes3.edu.vn
Đại học Thủ Dầu Một TDM http://www.tdmu.edu.vn
Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Trà Vinh
Đại học Văn hoá TP.HCM VHS http://www.hcmuc.edu.vn
Đại học Y dược Cần Thơ  YCT http://www.ctump.edu.vn
Đại học Y Dược TP.HCM
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch http://www.pnt.edu.vn
Đại học Mở TP.HCM MBS http://www.ou.edu.vn
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại học Bình Dương
Đại học Công nghệ Sài gòn
Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định
Đại học Dân lập Cửu Long
Đại học Dân lập Duy Tân
Đại học Dân lập Lạc Hồng
Đại học Dân lập Phú Xuân
Đại học Dân lập Văn Lang
Đại học Đông Á
Đại học Hoa Sen
Đại học Hùng Vương
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An DLA http://www.daihoclongan.edu.vn
Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương
Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM KTC http://www.uef.edu.vn
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM
Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM
Đại học Phan Thiết DPT http://www.upt.edu.vn
Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Quang Trung
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đại học Quốc tế Miền Đông
Đại học Quốc tế Sài Gòn
Đại học Tân Tạo
Đại học Tây Đô
Đại học Thái Bình Dương
Đại học Văn Hiến
Đại học Võ Trường Toản
Đại học Yersin Đà Lạt YDY http://www.yersin.edu.vn
Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *