Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành của trường. Ngoài ra, trường cũng thông báo chính thức việc dành 401 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Sư phạm Hà Nội

Theo Hội đồng tuyển sinh nhà trường, điểm xét tuyển bổ sung ở hầu khắp các ngành đều bằng với điểm chuẩn. Riêng ngành toán học điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao hơn điểm chuẩn 0, 5 điểm (17,5 điểm so với 17 điểm).

Điểm trúng tuyển và số lượng xét tuyển nguyện vọng bổ sung cụ thể như sau:

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

XT NV2

Điểm

SL

D140209 Sư­ phạm Toán học A

21

D140210 Sư­ phạm Tin học A

16

12

A1

16

D140211 Sư­ phạm Vật lý A

20

A1

20

D140214 S­ư phạm KT Công Nghiệp A

15

50

A1

15

D480201 CNTT A

15

40

A1

15

D460101 Toán học A

17

17.5

26

D140212 Sư­ phạm Hoá A

21

D140213 S­ư phạm Sinh B

18.5

D420101 Sinh học A

15

B

16.5

D140217 S­ư phạm Ngữ văn C

22

D1,2,3

21

D140218 Sư­ phạm Lịch Sử C

22

D1,2,3

18

D140219 Sư­ phạm Địa lí A

16

C

22

D310403 Tâm lý giáo dục A

15

B

15

20

D1,2,3

15

D140205 Giáo dục Chính trị C

15

D1,2,3

15

D220113 Việt Nam học C

15

D1

15

D760101 Công tác Xã hội C

15

20

D1

15

D140205QP GD Chính trị – GD Quốc phòng C

15

90

D550330 Văn học C

16

20

D1,2,3

16

D140204 Giáo dục Công dân C

15

20

D1,2,3

15

D310401 Tâm lí học A

15

B

15

D1,2,3

15

D140231 Sư­ phạm Tiếng Anh D1

29

D140233 Sư­ phạm Tiếng Pháp D1

20

13

D3

20

D140221 Sư­ phạm Âm nhạc N

22

D140222 Sư­ phạm Mỹ Thuật H

24.5

D140206 Giáo dục thể chất T

23

D140201 Giáo dục Mầm non M

19.5

D140201TA GDMN – Sư­ phạm Tiếng Anh D1

22

D140202 Giáo dục tiểu học D1,2,3

21

D140202TA GDTH – Sư­ phạm Tiếng Anh D1

21

D140203 Giáo dục đặc biệt C

15

D1

15

D140114 Quản lí Giáo dục A

15.5

C

15.5

D1

15.5

D310201 S­ư phạm Triết học C

15

30

D1,2,3

15

C510504 CN Thiết bị tr­ường học A

10

60

B

11

A1

10

Theo ông Nguyễn Hắc Hải, trưởng phòng đào tạo nhà trường, phần lớn điểm chuẩn chính thức các ngành đều giống với mức dự kiến. Riêng ngành Sư phạm ngữ văn, điểm chuẩn chính thức đối với thí sinh dự thi khối C được Hội đồng tuyển sinh quyết định giảm đi 1 điểm so với điểm chuẩn dự kiến ban đầu (từ 23 điểm xuống 22 điểm).

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *