Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học (ĐH) Bách Khoa Hà Nội Công bố điểm chuẩn cho thí sinh. Theo đó, điểm chuẩn từ 18 đến 26 điểm.

ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, điểm chuẩn của các nhóm ngành khối kỹ thuật và kinh tế từ 18 – 21,5 điểm, tăng so với năm 2011 từ 0,5 đến 1 điểm. Điểm chuẩn chuyên ngành Tiếng Anh khoa học, kỹ thuật và công nghệ (tiếng Anh hệ số 2) là 26 điểm, tăng ba điểm so với năm 2011.

Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

Nhóm ngành Các ngành đào tạo Điểm chuẩn
Ghi chú
KT01 Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 19,5 Khối A,A1
KT02 Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin 21,5 Khối A,A1
KT03 Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 18,5 Khối A
KT04 Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật 18 Khối A,A1
KT05 Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 18.5 Khối A,A1
KT06 Kinh tế và quản lý 20 Khối A,A1, D như nhau
TA1 Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ 26 Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
TA2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE) 24 Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

Điểm chuẩn các hệ khác:

Hệ Cử nhân công nghệ (khối A và A1): nhóm CN1 và CN3: 17,0 điểm; nhóm CN2: 17,5 điểm

Hệ Đào tạo quốc tế thuộc Viện SIE (khối A, A1 và D1): 15,0 điểm cho tất cả các chương trình

Hệ Cao đẳng (khối A và A1): 12,5 điểm cho ngành Công nghệ thông tin (CĐ5), 12,0 điểm cho tất cả các ngành khác.

Lưu ý: Điểm chuẩn áp dụng chung cho cả nguyện vọng chính và nguyện vọng bổ sung.

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *