Tra cứu vị trí xếp hạng

Tra cứu vị trí xếp hạng đại học cao đẳng

 Điểm chuẩn đại học

Để biết vị trí xếp hạng của mình đứng thứ bao nhiêu. Hãy soạn tin:

HXH SốBáoDanh gửi 8602

Ví dụ: Bạn có số báo danh KHAA1234. Để nhận vị trí xếp hạng của mình. Soạn tin:

HXH KHAA1234 gửi 8602

Chúc bạn đạt được kết quả tốt nhất!

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *