Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa  Tỉnh Bắc Giang

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 18 081 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa , Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang công bố điểm chuẩn, Tỉnh Bắc Giang công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *