Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo Tỉnh Gia Lai

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo Tỉnh Gia Lai

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo Tỉnh Gia Lai qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 38 009 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT Trần Hưng Đạo Tỉnh Gia Lai ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo Tỉnh Gia Lai, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THPT Trần Hưng Đạo Tỉnh Gia Lai công bố điểm chuẩn, Tỉnh Gia Lai công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Gia Lai, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Gia Lai , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *