Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 51 074 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang công bố điểm chuẩn, An Giang công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang, Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *