Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Nguyễn Viết Xuân TP Hà Nội

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Trường Nguyễn Viết Xuân TP Hà Nội

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Nguyễn Viết Xuân TP Hà Nội qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 1A 131 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường Nguyễn Viết Xuân TP Hà Nội ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Nguyễn Viết Xuân TP Hà Nội, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Trường Nguyễn Viết Xuân, Trường Nguyễn Viết Xuân TP Hà Nội công bố điểm chuẩn, TP Hà Nội công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Nội, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Nội , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *