Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Dân lập Phù Đổng Tỉnh Lâm Đồng

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Trường Dân lập Phù Đổng Tỉnh Lâm Đồng

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Dân lập Phù Đổng Tỉnh Lâm Đồng qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 42 010 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường Dân lập Phù Đổng Tỉnh Lâm Đồng ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Dân lập Phù Đổng Tỉnh Lâm Đồng, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Trường Dân lập Phù Đổng, Trường Dân lập Phù Đổng Tỉnh Lâm Đồng công bố điểm chuẩn, Tỉnh Lâm Đồng công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lâm Đồng, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lâm Đồng , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *