Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Xuân Trường B Tỉnh Nam Định

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Xuân Trường B Tỉnh Nam Định

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Xuân Trường B Tỉnh Nam Định qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 25 021 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Xuân Trường B Tỉnh Nam Định ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Xuân Trường B Tỉnh Nam Định, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Xuân Trường B, THPT Xuân Trường B Tỉnh Nam Định công bố điểm chuẩn, Tỉnh Nam Định công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nam Định, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nam Định , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *