Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Nho Quan A Tỉnh Ninh Bình

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Nho Quan A Tỉnh Ninh Bình

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Nho Quan A Tỉnh Ninh Bình qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 27 031 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Nho Quan A Tỉnh Ninh Bình ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Nho Quan A Tỉnh Ninh Bình, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Nho Quan A, THPT Nho Quan A Tỉnh Ninh Bình công bố điểm chuẩn, Tỉnh Ninh Bình công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Ninh Bình, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Ninh Bình , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *