Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Nghĩa Dân Tỉnh Hưng Yên

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Nghĩa Dân Tỉnh Hưng Yên

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Nghĩa Dân Tỉnh Hưng Yên qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 22 073 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Nghĩa Dân Tỉnh Hưng Yên ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Nghĩa Dân Tỉnh Hưng Yên, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Nghĩa Dân , THPT Nghĩa Dân Tỉnh Hưng Yên công bố điểm chuẩn, Tỉnh Hưng Yên công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hưng Yên, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hưng Yên , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *