Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lương Thế Vinh Tỉnh Quảng Nam

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Lương Thế Vinh Tỉnh Quảng Nam

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lương Thế Vinh Tỉnh Quảng Nam qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 34 020 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Lương Thế Vinh Tỉnh Quảng Nam ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lương Thế Vinh Tỉnh Quảng Nam, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh, THPT Lương Thế Vinh Tỉnh Quảng Nam công bố điểm chuẩn, Tỉnh Quảng Nam công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Quảng Nam, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Quảng Nam , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *