Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì TP Hà Tây

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì TP Hà Tây

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì TP Hà Tây qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 1B 181 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì TP Hà Tây ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì TP Hà Tây, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì, THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì TP Hà Tây công bố điểm chuẩn, TP Hà Tây công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Tây, Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Tây , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *