Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lê Minh Xuân Hồ Chí Minh

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Lê Minh Xuân Hồ Chí Minh

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lê Minh Xuân Hồ Chí Minh qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 02 065 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Lê Minh Xuân Hồ Chí Minh ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lê Minh Xuân Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lê Minh Xuân, THPT Lê Minh Xuân Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn, Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn vào lớp 10 Hồ Chí Minh , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *