Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 17 004 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Hồng Gai, THPT Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh công bố điểm chuẩn, Tỉnh Quảng Ninh công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Quảng Ninh, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Quảng Ninh , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *