Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hà Huy Tập Nghệ An

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Hà Huy Tập Nghệ An

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hà Huy Tập Nghệ An qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 29 003 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Hà Huy Tập Nghệ An ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hà Huy Tập Nghệ An, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Hà Huy Tập, THPT Hà Huy Tập Nghệ An công bố điểm chuẩn, Nghệ An công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An, Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *