Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng Tỉnh Hà Nội

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng Tỉnh Hà Nội

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng Tỉnh Hà Nội qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 1A 011 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng Tỉnh Hà Nội ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng Tỉnh Hà Nội, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng, THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng Tỉnh Hà Nội công bố điểm chuẩn, Tỉnh Hà Nội công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hà Nội, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hà Nội , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *