Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 29 068 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Đô Lương 1, THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An công bố điểm chuẩn, Tỉnh Nghệ An công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *